แผ่เมตตา | แผ่กุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เพื่อขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิต โดยคณะสงฆ์วัดตาลเอน – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา น้ํา เพื่อ ชีวิต หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูที่นี่.

แผ่เมตตา | แผ่กุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เพื่อขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิต โดยคณะสงฆ์วัดตาลเอน – น้ํา เพื่อ ชีวิต.บทแผ่เมตตา อุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร

หากทุกคนมีจิตใจเมตตาต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนมนุษย์ ทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก สัตว์เดรัจฉาน ตลอดจนเทพเทวา เจ้ากรรมนายเวร เพื่อให้ทุกสรรพชีวิตมีความสุขเสมอกันด้วยการ “แผ่เมตตา” นั่นเอง

เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดการรับชมใหม่ๆ ของเรา โปรดกดติดตามช่อง Siammelodies

#Siammelodies #แผ่เมตตา #บทสวดมนต์.

คุณดู น้ํา เพื่อ ชีวิต เสร็จแล้ว หากต้องการดูข้อมูลเพลงเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่นี่: Popasia.net.
คุณสามารถค้นหาเพลงดีๆเกี่ยวกับชีวิตได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ น้ํา เพื่อ ชีวิต.

Asian,Thaï,Siammelodies,Ocean Media,ทำดี,ธรรมบรรยาย,ธรรมะสอนใจ,ธรรมะสอนลูก,ธรรมะคน,คําคมธรรมะสอนใจ,ปล่อยวาง ธรรมะ,กรรม,พระ,พุทธ,พระพุทธ,วิปัสนา,กำลังใจ,ที่พึ่ง,พระธรรม,ธรรม,กรรมฐาน,ฟังธรรมะสอนใจ,พุทธศาสนา,ศาสนา,ทํามะสอนใจ,คำสอน,ทำชั่ว,การทำสมาธิ,ฟังธรรม.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ น้ํา เพื่อ ชีวิต.

 น้ํา เพื่อ ชีวิต

ขอแสดงความนับถือ.

41 thoughts on “แผ่เมตตา | แผ่กุศลให้เจ้ากรรมนายเวร เพื่อขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิต โดยคณะสงฆ์วัดตาลเอน – เพื่อชีวิต

 1. Jinny Richy happiness says:

  สาธุสุนันทาธนเผ่าเพ็งแม่หนูจันทร์ศรีนาแพงภัทรพลธนเผ่าเพ็งนิติธรธนเผ่าเพ็งสิธยาธนเผ่าเพ็งขอแผ่เมตตาให้เทวดาประจำตัวและบิดามารดาและญาติและน้องหมานำโชคและพสัวต์ทังหลายทังปวงด้วยเทอญสัมปจิตฉามิ

 2. Real Me says:

  สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะข้าพเจ้าขออาราธนาพระคาถาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้เทพเจ้าทั้งหลายๅปุุ่ราศีร้อยแปดพระองค์ทั้งสิบหกชั้นฟ้าทั้งสิบห้าชั้นดินกลางพูดหลาวพูดปีสาดทั้งหลายและวันทั้งเจ็ดวันพระพุมเจ้าที่พระแม่ธรณีพระแม่ฟ้าแม่คงคาอากาศพระคนทำนาตาทั้งหลายที่ข้าพเจ้ารู้หรือไม่รู้ก็ตามด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อานุภาพแห่งสามประการนี้ขอให้บุญกุศลนำส่งไห้ทั่วถึงกันเมลินข้าพเจ้าจำเริญรุ่งสว่างเป็นพู่กราบขออาราธนาได้ใปดนำส่งไห่้ทั่วถึงกันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

 3. Real Me says:

  ขอน้อมรับไห้เป็นไปตามพระคาถาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ขอให้เป็นไปตามที่ได้อุทิศนี้ทุกประการเทอญข้าพเจ้าจำเริญรุ่งสว่างอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้จากใจจริงของข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

 4. Real Me says:

  ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระคาถาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ขออนุโมทนาคำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเป็นไปตามที่ได้อุทิศทั้งหมดข้าพเจ้าจำเริญรุ่งสว่างและลูกสาถุการสาธุสาธุค่ะ

 5. Real Me says:

  ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพเจ้าและเทพธิดาทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินปู่ราศีร้อยแปดพระองค์ทั้งที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามขอไห้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าจำเริญรุ่งสว่างและลูกและขอให้ข้าพเจ้าได้รับความสุขไม่ป่วยใข้ใดไม่เจบำไมจนด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบรรดาลให้ข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

 6. Real Me says:

  ข้าพเจ้าจำเริญรุ่งสว่างขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ข้าพเจ้าได้เจริญพอวะนาพขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้ขอให้ถึงหลาวเทพเทวาดวงวิญญาณทั้งหลายได้นำส่งให้ถึงทุกพุ้ทุกนาบที่ข้าพรู้หรือไม่รู้ก็ตามขอไห้ได้รับความสุขทั้งตัวข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

 7. Real Me says:

  ข้าพเจ้าขออาราธนาอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เคารพขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พระพุมที่แม่น้ำแม่ธรณีพระแม่ข้าวที่ลูกได้กินอยู่ทุกวันฟ้าอากาศวันทั้งเจ็ดวันดวงวิญญาณทั้งหลายเทพเจ้าเทพทิดาทั้งหลายสัดทั้งหลายและสิ่งแวดล้อมและสิ่งต่างต่างที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามขอให้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าจำเริญรุ่งสว่างและลูกด้วย้เทลอนอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยไม่ว่าจะในพบใดก็ตามแต่ไม่จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยต่างฝ่ายต่างก็มีฟามสุขด้วยกันทั้งนั้นเลยสาธุสาธุสาธุค่ะ

 8. Real Me says:

  ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งความเจริญพอวนานี้ข้าพเจ้าจำเริญรุ่งสว่างและลูกขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพระพุมเจ้าที่แม่พระธรณีแม่พระคงคาฟ้าอากาศพระแม่ข้าวที่ลูกได้กินอยู่ทุกวันและเทพเจ้าเทพทิดาทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้รู้หรือไม่รู้ก็ตามทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินปู่ราสีร้อยแปดพระองค์ขอทรงได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าและอย่าได้มีเวรมีกรรมกันต่อไปเลยแต่งฝ่ายต่างมีความสุขไม่มีเวรต่อกันไปเลยทั้งในชาตินี้และชาติหน้าสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

 9. Real Me says:

  ข้าพเจ้าขออาราธนาพระคาถาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไห้แม่ทรนีแม่คงคาฟ้าอากาศพระพุมเจ้าทรี่ดวงวิญญาณทั้งหลายพระแม่ข้าวที่ลูกได้กินอยู่ทุกวันนี้และเทพเจ้าทั้งหลายวันทั้งเจ็ดวันและสิ่งต่างต่างที่ข้าพเจ้ารู้หรือไม่รู้ก็ตามขอไห้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าอุทิศให้และต่างฝ่ายต่างก็มีฟามสุขด้วยกันอย่าได้จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยข้าพเจ้าจำเริญรุ่งสว่างและลูกอุทิศไปให้ถั้วถึงกันสาถุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

 10. Real Me says:

  สาธุสาธุสาธุค่ะข้าพเจ้าจำเริญรุ่งสว่างและลูกขออำนาจแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้นำส่งบุญกุศลของข้าพเจ้าไห้แก่พ่อแม่ญาติทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายสัดทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายพระแม่ธรณีแม่น้ำฟ้าอากาศวันทั้งเจ็ดวันพระแม่ข้าวและส่วนที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามทั้งทั้วพิพบขอไห้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าและลูกและต่างฝ่ายต่างก็มีฟามสุขไม่จองเวรกรรมต่อกันและกันเทลอนสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

 11. Real Me says:

  ข้าพเจ้าขออาราธนาด้วยอำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ขอให้ได้ถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเทวดาทั้งหลายสัดทั้งหลายพระพุมเจ้าที่ดวงวิญญาณทั้งหลายแม่พระทรนีแม่พระคงคาแม่พระพายฟ้าอากาศพระแม่ข้าววันทั้งเจ็ดวันและที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามขอไห้ได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าได้ทั่วถึงถึงกันและต่างฝ่ายต่างก็มีฟามสุขไม่มีเวรกรรมต่อกันไปอีกเลยข้าพเจ้าจำเริญรุ่งสว่างและลูกอุทิศให้ถ้วนถึงกันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะ

 12. Real Me says:

  ข้าพเจ้าขออนุญาติให้พระคาถาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ขอจงสำเร็จแก่ทุกคำเป็นไปตามพระคาถาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ทุกอย่างด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะข้าพเจ้าจำเริญรุ่งสว่างขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปตามพระคาถานี้ด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

 13. Real Me says:

  สาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะข้าพเจ้าจำเริญรุ่งสว่างขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายพ่อแม่ญาติทั้งหลายพระพุมเจ้าที่เทวดาทั้งหลายสัทั้งดวงวิญญาณทั้งหลายแม่ทรนีแม่น้ำฟ้าอากาศวันทั้งเจ็ดวันพระแม่ข้าวที่ข้าพเจ้าได้กินอยู่ทุกวันและสิ่งที่รู้จักก็ดีและไม่รู้จักก็ดีขอไห้ำได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าและต่างฝ่ายต่างก็มีฟามสุขุถ้ามีเวรก้ต่อกันก็เลยก็ขอให้ขาดจากกันเพียงแค่นี้แต่งไม่จองเวรจองกรรมกันต่อไปเลยสาธุสาธุสาธุค่ะ

ใส่ความเห็น