คุณกำลังค้นหา เพลง ลูกทุ่ง อ รวี สัจ จา นนท์ หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูที่นี่.

แคนลำโขง อรวี สัจจานนท์ ฯพณฯ นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร – เพลง ลูกทุ่ง อ รวี สัจ จา นนท์.แล่นแตรแล่นแตร
แต๊ตูแหล่ตูแล่นแตร
ฟังฟังแน่เพลงแคนลำโขง
ต้งโตดต่ง
เสียงพิณเคล้าแคน
ตะแลลี้แล่นแตร
ดนตรี…..
โอ้ลำโขงเอย
ก่อนนี้เคยมาพลอดกัน
โขงงามยามสายัณห์
เบิ่งทุกวันบ่มีเบื่อตา
เบิ่งขอบฟ้าบ่มีจืดจาง
เพลงแคนอ้ายเว้า
กล่อมฮักเฮาจนรุ่งสาง
เสียงแคนม่วนบ่วาง
กล่อมเรียกนาง
มาริมฝั่งโขง
เชื่อมฮักโยงให้มีเยื่อใย
มาตะละบัดนี่หนอ
ข้อยนี้รออ้ายอยู่ไส
เสียงแคนอ้ายจากไป
ปวดหัวใจตะละนางเฝ้ารอ
บ่ได้พ้อหน้าอ้ายอีกเลย
แล่นแตรแล่นแตร
แต๊ตูแหล่ตูแล่นแตร
ฟังฟังแน่เพลงแคนลำโขง
ต้งโตดต่ง
เสียงพิณเคล้าแคน
ตะแลลี้แล่นแตร
ดนตรี…
แคนลำโขงนา
ข้าน้อยรอคอยชื่นเชย
โอ้แคนลำโขงเอย
จากลับเลยบ่หันกลับมา
ดอกเอื้องฟ้ากำลังร่วงโรย
ดอกเอื้องฟ้ากำลังร่วงโรย.

คุณดู เพลง ลูกทุ่ง อ รวี สัจ จา นนท์ เสร็จแล้ว หากต้องการดูข้อมูลเพลงเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่นี่: Popasia.net.
นอกจากการดูแทร็กนี้แล้วคุณยังสามารถค้นหาเพลงลูกทุ่งเพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ เพลง ลูกทุ่ง อ รวี สัจ จา นนท์.

แคนลำโขง อรวี สัจจานนท์ ฯพณฯ นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เพลง ลูกทุ่ง อ รวี สัจ จา นนท์.

 เพลง ลูกทุ่ง อ รวี สัจ จา นนท์

ขอแสดงความนับถือ.

37 thoughts on “แคนลำโขง อรวี สัจจานนท์ ฯพณฯ นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร – เพลงลูกทุ่ง

 1. Not Mobile says:

  รัก ปู จาก เมืองทองยูไนเต็ดที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมากที่สุดในโลกนี้มีแต่คนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนี้มีแต่คนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนี้มีแต่คนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนี้มีแต่คนที่มีความสุขมากที่สุดในโลกนี้มีแต่คนที่มีความสุขมากที่สุด โก๋..เมือง ไทยแลนด์

 2. Not Mobile says:

  ประกาศ ตั้งแต่ วันนี้ ประธาน สภาผู้แทนราษฎร หาเรื่อง เจ้าพ่อ จนไม่มีทางออกซิเจน ระบบปฏิบัติการ ตีหัวทีละคน จนกว่า จะรู้ สำนึก คุณ พระเจ้าแผ่นดิน ทุก พระองค์ โดย เฉพาะ ร.9/ร.5678/10/1234 (ทรงธรรมวรวิหาร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้า โก๋ นาคราชจันเสนแผ่บารมีดับไฟ ทั่ว ประเทศไทย ลาว เขมร พม่า ทั่ว โลกนิยม สาธุครับ สาธุครับ สาธุครับ

 3. Not Mobile says:

  ไปไหว้ คุณครู อย่าง อ่อนน้อม ถ่อมตน นะ นายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา มองเห็น กองหลอน ชัดๆ คนทั่ว โลก….เจ้าจะไปอยู่ วัดใหญ่ครับ บ้านแคน วัด สระโพธิ์แคนใหญ่ ใหญ่กว่า วัดอื่น แต่เกิด ยินดี ต้อนรับ โก๋ สุรินทร์

 4. Not Mobile says:

  ชาวนาไทย อุตรดิตถ์ ให้ เงิน ไปเรียนฯ หมอ ใหญ่ฯ ยัง โง่ อีก เปิด เคนิค ตั้งแต่ผมไม่เกิด จน…วัน 10000 ตู้ใต้บ้าน โบราณสถาน ยัง กล้า เมือง ศรีขอ

 5. Narumol says:

  สวัสดีพี่ยิ่งรัก_ทักษิณบุญรักษาเทพเทวดาปกป้องพี่และ2ครอบครัวท่านนะตลอกจนลูกหลานๆท่านครับโชคดีครับพี่ยิ่งรักและ.หลานท่านขอไห้เลี้ยงง่ายม่ดื้อหลานน่ารักคงจะตัวโตแล้วหลายเดือนแล้ว

 6. Not Mobile says:

  ฮักหมอรำแม่โขง หมอแคน รำฝีฟ้าเรียกพญานาคราชแม่น บ่.ครับ แคนลำโขง จัน.เอย จันเจ้า ขอเจ้าขอแกง ขอแหวนทองแดง ให้น้องข้าใส่ ขอช้าง ขอม้า ให้น้องข้าขี่ ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่ง ขอเตรียงตั้งให้น้องข้านอน ขอละครให้น้องข้าดูนะครับ จันทร์เจ้า…ดีรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีึีึึึึีีีีรรรรรรรรีีีีีััรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรนนนนนนรรนนนนนนนนนนนีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี

 7. Not Mobile says:

  มานีมีตา มานะก็มีตา ชูใจสวยงามดีเลย์ปลื้มปิติดีใจ ชื่นใจดี ชูใจสวยมากงามดีมากดีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดีีีีีีีีีีีีีีีีีดร์ีีีีีีีีีีีีึึึึึึึึุึุุุุรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรดีร์ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีึึึึึึึีีี

 8. Not Mobile says:

  จักรยานเก่าดีโบราณสถานเป็นเกษตรกรไทยยังรวยสวยงามดีอีก..ดีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดีีีีีีีีีีีีีีีีี.ดร์ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีรรรรรรรรรรนรรรนรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีึึีึึึึึึึึรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีึึึึึึึึึึึึึึึึรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีรีีีีึีึีึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึรีีีีีีีีีีีีีึึึึึึึึึึึึึรีีีีีีีีชอบของเก่ายบรรพบุรุษรักษาศัดดิ์สิทธิ์ีีีีีีีีีีีีีีีึีีึึุุุุุ…ธ.คนนิยม.์ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีึดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดีีีีีีีีััััััีััััััีัััััีัีีีดร์ีีีีีีีีึีึึึึึึึึึึึึึึึึึรรรรรรรรรรรรรครรคคคคคคคคคคคีีีีีีีีีีีีึึึึึึึึึึึึึึึึึึรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรครรรนครคคคีีีีีีีีีีีีรรรรรรรรรรรรรนนนนนนนนนนนตนน์ีีีีรีีีรรีีรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีรรรรรรรรรรรีีีีีีีีึึึึึึึีึึึึึึึึึึึึึรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีึึึึึึึึึึึึคคคคึึึึึึึึึึคึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีีึึคคึึึีึีึึึึึึึึึึึึึึึคึึคึึึึึคึึึึึึึึึึึึึึึึรรรรรรรีีีีีีึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึรรรรรรรคนนตีีีีีีรคคคึึึคคึคึึคคคคคคีีีีีีีีรรรรรคคคคีรคคึคึึึคคคคคคคึึคคึคคคคคคีีีีีีรีรีรีรรรรรีึีีีีีีรีีีีีรรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีีีีีรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรนตตตตตครรรรรรรรรรรรรนรนนนนนนตนนตตตตตตตตคตตตตตตตตตตตครรรรรรรรรีีรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรครรครรรครรรรคคคคครรรรรครครรครรรรรรรรรรรรรรรคคครคคคครคคคคคครรรรรคคคคคคคคคคคคคคคคคคคคีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี

 9. Not Mobile says:

  เคยคนโบราณไหมครับ รุปร่างใหญ่มาก ประมาณ อก 8 ศอก ไหล่ตรง หน้าฝากกว้างหล่อมากหน้าไข่ผิว ดำแดง แกไม่ได้ใส่เสื้อ สูงรุ่นคน 8 ศอก ไม่ใช่คนอ้วนแต่ไหล่กว้างมาก เคยมาหาประมาณอายุ 20ต้นๆ สงสัยแกมาทักไม่ได้อยู่บ้านเกือบปี ดำแดงแต่หน้าใส่นวลเหลืองยังไม่รู้รุปร่างของใคร ไม่เคยถามใครพึ่งคิดถึงมันนานแล้ว และ อ.ไฟลิน ก็พึ่งคิดอยากรู้ มาบ้านเที่ยวนี้เอง พ่อตายตอนมีเรื่องพอดี มาทันแค่บอกให้แกไปเองครับ……์ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี…์ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี์รรีรีีีีีีีีีีีีีัีีีีัีีีัั.รรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีัี.์ีีีีีีีีีีีีี( ใครรู้เรื่องพ่อ ช่วยบอกที แก เป็นอย่างไง…อยากรู้ แกทอด ทอดทิ้งอะไร……….. ไม่เคยรู้ภาษา บางคำผมไม่เข้าใจ….ไม่เคยถาม ไม่เคยบอก…งูจงอางไม่จกตายก็ดีแล้ว อยากไปสับหางมัน ดีที่ล้มก่อน.. ) ตลกนะครับ พ่อผม

 10. Not Mobile says:

  อุ์ีีีีีีอะ์ีีีีีีีมูล์ีีีีีีััมั์ืืืง์ีีีีีัั กู์ีีีีัฮัก์ีีีีีัมึ์ีีีีง์ีีัั คือ์ีีีัั ปลา์ีีีีัฮัก์ีีีีัีน้ำ์ืิิิ ปู์ีีีีีัจ๋า์ีีัีัััดดดดดดดดดดดดดดดดเด์ีีีััีัีีีดร์ีีีีัีัีััีรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีีีีรรรรรรรรรีีีีีัีีีีีัีัััรรรรรรรร์ีีีีีีีีีีีีีีีีรรรีรรรรรีีีีีีีีีีีีึึีึึีึึึุึรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีดรี์ีีีีีีีีีีึึึึึุุรรรรรรรรรีีัััััััััััุุุึุุีรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร์ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีึีีีีีรีีีีีีีีีีีึีึึีีีีีึีีีีึึีึึึรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร์ีีีีีีีีีีีีีีีีึีีีีึีึึึึรีีีีัััััััััััีุัััีัีุีัุุัุรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรนคตรรรรรีรีีีรรรรีรรรรรรรรรรรีรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีดร์ีีีีีีีีีีุีึึึึึึึึีึึึึึึึึึดรี์ีีีีีีีีึึึึีึึีึีึึีีึีคีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีึึึึึีรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีัีัีีีีีีีีีีึีึึึึึึึึ.์ีีีีีีีึึึึึึึึึึึึึึึึึึ

 11. Not Mobile says:

  ดอกเฟื้องฟ้ากำลังปลูกไหมครับ…์ีีีีีีดร์ีีีีีรรรรรรรรีรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี.์ีีีีีีีีีีีีีีีีีีัีัััั.์ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีัี.์ีีีีีีัีััััััััััััััััััั

 12. Not Mobile says:

  มักสาวลาวใต้แฮงแดนทะเลเหมอกอากาศดีคงชิใจดี…์ีีีีีีีีีดร์ีีีีีีีรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีีรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีรรรรรรรรรรนนนีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี.์ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีรรรรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีรรีีีีีีีีีีีีีีีีีีัีีัีีีััรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีรรรรรรรรรรรรนรีีีีีีีีีีีีีีีรรรีีีีีีีีีีีีีีีีัััีัีััีีีึี.์ีีีีีีีีีีีีีีีีีึีีีีีีีีีีีรรรรรรรรรรรรรรนรนนนนนรรรรรรรรีีีีีีีีีีีรีีีีีีีีีีีีีีีีีีีรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีึีีีีีีีีึึีึรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีี

 13. Somchai Santhi says:

  ท่านทำตั้งใจ​ช่าวบ้าน​ ให้โอกาส​ ทุุ่าน​ หญิง​ พููดยอมรับ​คิดว่า​ ยุคใหม่​มี​ เป็นนำ​ ไม่เปลก​ ชายและ​เหญิง​ เก่ง​ คนกล้าแรง​ ทำได้​ บริหาร​เก่งกล้า​ ทำชื่อ​ตรง​ เพื่อ​ ประชาติ​ สัยนี้​ ยุคใหม่​เปลี่ยน​ไปแล้วเมืองนอก​

ใส่ความเห็น