หมวดหมู่ของบทความนี้จะพูดถึงพรบ.โรงแรม 2547 หากคุณกำลังมองหาพรบ.โรงแรม 2547มาถอดรหัสหัวข้อพรบ.โรงแรม 2547ในโพสต์พรบ.สถานบริการ ๒๕๐๙ By #Theimaginesนี้.

ภาพรวมของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องพรบ.โรงแรม 2547ที่สมบูรณ์ที่สุดในพรบ.สถานบริการ ๒๕๐๙ By #Theimagines

ชมวิดีโอด้านล่างเลย

ที่เว็บไซต์PopAsiaคุณสามารถเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากพรบ.โรงแรม 2547สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับคุณ ที่เพจPopAsia เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำสำหรับผู้ใช้เสมอ, ด้วยความหวังว่าจะให้ข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้ผู้ใช้เพิ่มข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้โดยเร็วที่สุด.

คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพรบ.โรงแรม 2547

#the Imaginees #อ่านกฎหมายแล้วฟัง #ไม่อยากอ่าน ฟังทางนี้ #LearnThaiLanguages ​​“พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙” มาตรา ๓[๒] ในพระราชบัญญัตินี้ “สถานบริการ”[๓] หมายความว่า สถานที่ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังผลประโยชน์ทางการค้า ดังต่อไปนี้ (๑) สถานเริงรมย์ รำวง หรือโรงเง็ง ซึ่งเป็นธุรกิจปกติที่มีและไม่มีคู่บริการ (๒) สถานที่มีอาหาร สุรา และน้ำ ชาหรือเครื่องดื่มอื่นๆ ขายและบริการ โดยมีคนชมเชยในการให้บริการลูกค้า (3)[๔] สถานอาบอบนวดหรืออบไอน้ำที่ให้บริการแก่ลูกค้า แต่ไม่รวมถึง (ก) สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ข) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือ (ค) สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (4) สถานที่จำหน่ายหรือให้บริการอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอื่น ๆ โดยมีรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิงโดยยินยอมหรือละเลยไม่ให้นักร้อง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งร่วมกับลูกค้า ร้องเพลงให้ลูกค้าโดยให้บริการร้องเพลงกับลูกค้าหรือยินยอมหรือละเลยไม่ปล่อยให้พนักงานคนอื่นนั่งร่วมกับลูกค้า (ค) เต้นหรือยินยอมให้เต้น หรือจัดให้มีการแสดงนาฏศิลป์ เช่น รำบนเวที หรือรำรอบโต๊ะอาหารและเครื่องดื่ม แสงหรือเสียง (๕) สถานที่จำหน่ายอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอื่นโดยจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิงซึ่งปิดหลังเวลา ๒๔.๐๐ น. (6) สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง “คดียาเสพติด”[๕] หมายถึง ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ. กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการใช้สารระเหยและกฎหมายว่าด้วยมาตรการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด “พนักงานเจ้าหน้าที่” สำหรับกรุงเทพมหานคร หมายความว่า ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในจังหวัดอื่น หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด มาตรา ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดตั้งสถานบันเทิง หมวดที่ 5 จำกัดเขตอนุญาตหรือไม่อนุญาต มาตรา 6 คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตจัดตั้งสถานบันเทิง มาตรา ๘ หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร มาตรา ๙ พิจารณาสั่งภายในเก้าสิบวัน มาตรา ๑๐ ใบอนุญาตตั้งสถานบริการให้ใช้ได้ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต มาตรา ๑๑ สิทธิอุทธรณ์ มาตรา ๑๒ ใบอนุญาต มาตรา ๑๓ ห้ามดัดแปลง มาตรา ๑๔ บัตรประวัติลูกจ้าง มาตรา ๑๕ ทำบัตรบันทึกใหม่ มาตรา ๑๖ ห้ามผู้รับอนุญาตจัดตั้งสถานบันเทิง มาตรา ๑๖/๑ ปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี มาตรา ๑๖/๒ ห้ามมิให้ผู้ใดนำอาวุธเข้าไปในสถานบันเทิง มาตรา ๑๗ การกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบันเทิง มาตรา ๑๘ ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบันเทิงตามมาตรา ๓ (๑) จะจัดให้มีการขายสุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่น หรือจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อความบันเทิงด้วย มาตรา 19 การควบคุมการปฏิบัติงาน มาตรา 20 การพักการปฏิบัติงาน มาตรา 21 การไม่ต่ออายุใบอนุญาตหรือการสั่งพักใช้ใบอนุญาต มาตรา 22 สิทธิในการอุทธรณ์ มาตรา 23 ก่อนครบกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ใดขอรับใบอนุญาตไม่ได้ ให้ตั้งสถานบันเทิงขึ้นในที่เดียวกัน. มาตรา ๒๔ จะเข้าไปตรวจสอบภายในสถานบันเทิงนั้นเมื่อใดก็ได้ โทษมาตรา 25 ไม่ให้ความสะดวก ประกอบกิจการในระหว่างพักร้อน ประกอบธุรกิจผิดประเภท มาตรา ๒๗ ความผิดตามมาตราต่าง ๆ มาตรา ๒๘ ฝ่าฝืนมาตราต่าง ๆ มาตรา ๒๘/๑ อายุความไม่ยอมให้ตรวจบัตร มาตรา ๒๘/๒ การนำอาวุธเข้าเมือง มาตรา ๒๘/๓ นิติบุคคล บทบัญญัติชั่วคราว มาตรา 29 มาตรา ๓๐ ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ อัตราค่าธรรมเนียมนี้ เหตุผลในการตราและแก้ไขกฎหมายนี้ ขอขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษา และ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอบคุณที่ติดตาม กดไลค์ กดแชร์ และหวังว่าวิดีโอนี้จะ เป็นประโยชน์กับตัวคุณและคนที่คุณรักและผู้หวังดี ติดตามช่อง Theimagine ได้ที่ ฟังคลิปเสียงอื่นบน SoundCloud พบปะพูดคุย. สามารถแลกเปลี่ยนคำทักทายได้ที่ ทักทาย หรือ พูดคุยกับฉัน

รูปภาพบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของพรบ.โรงแรม 2547

พรบ.สถานบริการ ๒๕๐๙ By #Theimagines
พรบ.สถานบริการ ๒๕๐๙ By #Theimagines

นอกจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ พรบ.สถานบริการ ๒๕๐๙ By #Theimagines คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

คลิกที่นี่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพรบ.โรงแรม 2547

#พรบ.สถานบรการ #๒๕๐๙ #Theimagines.

Theimagine,จินตนาการสำคัญกว่าความรู้,อ่านกฎหมายปันกันฟัง,อ่านออกเสียง,พระราชบัญญัติ,ประมวลกฎหมาย,พรบ,ไม่อยากอ่านฟังทางนี้.

พรบ.สถานบริการ ๒๕๐๙ By #Theimagines.

พรบ.โรงแรม 2547.

เราหวังว่าค่านิยมบางอย่างที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณที่ติดตามพรบ.โรงแรม 2547ข้อมูล

One thought on “พรบ.สถานบริการ ๒๕๐๙ By #Theimagines | เนื้อหาล่าสุดเกี่ยวกับพรบ.โรงแรม 2547

ใส่ความเห็น