ข้อมูลในบทความนี้จะพูดถึงนิกร แปลว่า หากคุณกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับนิกร แปลว่ามาสำรวจกันกับPopAsiaในหัวข้อนิกร แปลว่าในโพสต์ประวัติพระครูรังษีธรรมานันท์ (นิกร ธมฺมรํสี) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (ก๋ง) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่านนี้.

สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนิกร แปลว่าที่มีรายละเอียดมากที่สุดในประวัติพระครูรังษีธรรมานันท์ (นิกร ธมฺมรํสี) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (ก๋ง) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์Pop Asiaคุณสามารถเพิ่มข้อมูลอื่นนอกเหนือจากนิกร แปลว่าได้รับความรู้ที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ที่เพจpopasia.net เราแจ้งให้คุณทราบด้วยเนื้อหาใหม่และถูกต้องทุกวัน, ด้วยความตั้งใจที่จะมอบคุณค่าที่ละเอียดที่สุดให้กับคุณ ช่วยให้คุณอัพเดทข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้รวดเร็วที่สุด.

คำอธิบายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนิกร แปลว่า

ชีวประวัติพระครูรังษีธรรมนันทน์ (นิกร ธรรมรังสี) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน บ้านกอง เกิดเป็นบุตรชายของพ่อแก้ว มหานิล แม่ต้อมแก้ว มหานิล เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 อุปสมบทเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2535 ณ วัดพระพุทธบาทตาก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูนได้รับสมญานามว่าธรรมาราม หมายถึง ผู้มีพระธรรมมีรัศมีอันเจิดจ้า เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (ก้อง) ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน นอกจากนี้ท่านยังได้ศึกษาศาสตร์สาขาอื่นอย่างแข็งขันอีกด้วย โดยเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตน่าน พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งเป็นครูสอนศีลธรรมในโรงเรียน เจ้าอาวาสอำเภอท่าวังผา แต่งตั้งสารานุกรม ณ พระสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ หลวงพ่อพระครูพรหม วีระสุนทร เจ้าคณะอำเภอท่าวังผา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสารานุกรมพระราชวงศ์ที่ปลัดกระทรวงเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็น ได้รับพระราชทานยศเป็นเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นสองในพระปรมาภิไธย “พระครูรังษีธรรมนันท์” พระครูรังษีธรรมนันทน์ได้ตั้งปณิธานว่า วัดควรสะอาด เป็นระเบียบ มีคุณค่า คนปัจจุบันควรเข้าวัดอย่างไรให้มากที่สุด? เมื่อคุณเข้าไปในวัด คุณจะได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์ทางจิตใจ สุขสำราญ รับความรู้ ปัญญา และศีลธรรมไปพร้อมกับท่าน อีกทั้งวัดศรีมงคล ยังเป็นวัดที่เคยอยู่โดยบูรพาจารย์สุปฏิปันโน ซึ่งเป็นหลวงปู่พระครูมงคลรังษี ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของเหล่าสาวกอย่างมาก หากปล่อยไว้ให้เสื่อมลงก็จะดูไม่สวยงาม จากแรงบันดาลใจนี้ พระครูรังษีธรรมนันทน์ได้จัดการวัดศรีมงคลหรือวัดกอง ให้มีภูมิที่สวยงาม เจริญตา เจริญใจ เพื่อบรรลุธรรม ดังนั้นสภาพแวดล้อมภายในวัดจึงได้รับการออกแบบให้มีความเป็นระเบียบ สะอาดตา น่ามอง และผู้ที่มาเยี่ยมชมก็จะมีความสุขและอิ่มใจ ผ่านกระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทรให้ประชาชนเข้าถึงธรรมะ ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนามาจัดแสดงให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะรุ่นหลังที่ทราบภูมิปัญญา ของบรรพบุรุษที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับความเชื่อและคำสอนในพระพุทธศาสนา จากการดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นระบบ จึงมีกิจกรรมมากมายเช่นงานเผยแพร่ และสาธารณประโยชน์ พระครูรังสิตธรรมนันท์ ได้ส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การทำบุญ ถวายอาหารพระ การบรรยาย การจุดเทียน สวดมนต์ ทำสมาธิในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่หันมานับถือศาสนาพุทธ ชักจูงผู้ปกครอง ปู่ย่าตายายที่น่าประทับใจมาที่วัด พระครูรังสิตธรรมนันท์ได้ทรงนำชาวพุทธ ได้จัดงานฟื้นฟูประเพณีเทศน์มหาชาติเวสสันตระและจัดเทศนามหาชาติเวสสันธร ร่วมฟื้นฟูประเพณีตันก๋วยสลักพัฒน์ และขนบธรรมเนียมต่างๆ ร่วมกันเพื่ออนุรักษ์การปฏิบัติธรรมในสุสานทุกปีได้จัดตั้ง ศูนย์ฝึกสมาธิ. อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่มาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นวิทยากรเยี่ยมชมต่างจังหวัด ช่วยแจกจ่ายสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ในชนบท ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ ซึ่งได้รวบรวมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุชนิดต่างๆ ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงที่มาของวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อน กับอาจารย์ มีใจรักในศิลปะล้านนาและชอบสะสมโบราณวัตถุเป็นพื้นฐาน พิพิธภัณฑ์ไม้สักจึงสร้างโดยพระครูผู้ออกแบบเอง ควบคุมการก่อสร้างเองจนแล้วเสร็จอย่างสวยงาม งานสาธารณูปโภคเป็นประธานในการก่อสร้าง ต่อเติม และบูรณะเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด เช่น ซุ้มประตู พระอุโบสถ พระอุโบสถ ห้องโถงศีล วิหารพระอุปคุตมหาสังฆะ สร้างพิพิธภัณฑ์ไม้สักปรับพื้นที่ลานและ เทถนนคอนกรีตภายในวัดเพื่อสร้างศาลาสำหรับประกอบพิธีกรรมไทลื้อ รับรองแบบไทยล้านนา กาแฟเฮือน และเสนาสอื่น ๆ อีกมากมายได้รับการจัดวางทั่วบริเวณภายในวัดตามจุดต่างๆ ให้เป็นธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต งานสวัสดิการ พระครูรังษีธรรมนันท์ เป็นผู้ก่อตั้งกองทุนมูลนิธิหลวงปู่พระครูมงคลรังษี มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกปี ได้จัดตั้งโครงการประชาสงเคราะห์โดยจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ให้กับประชาชนบนที่สูง และจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียนชาวเขาในจังหวัดน่าน จนบัดนี้พระครูยังไม่หยุดสร้างและพัฒนาวัด ที่ท่านออกแบบเองทั้งหมด ส่งผลให้มีภูมิปัญญา ประเพณี และประเพณีทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรมที่หลากหลาย ปัจจุบันวัดศรีมงคลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปที่สุดในน่าน และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระนักพัฒนา พระภิกษุผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างเต็มกำลัง เพื่อเป็นการบูชาพุทธบูชา บูชาพระธรรม และสังฆบูชาต่อไป ——————— —————— — สนับสนุนโดย กพ.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน : DekdeeMedia

รูปภาพบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของนิกร แปลว่า

ประวัติพระครูรังษีธรรมานันท์  (นิกร ธมฺมรํสี) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (ก๋ง) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
ประวัติพระครูรังษีธรรมานันท์ (นิกร ธมฺมรํสี) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (ก๋ง) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน

นอกจากการอ่านเนื้อหาของบทความนี้แล้ว ประวัติพระครูรังษีธรรมานันท์ (นิกร ธมฺมรํสี) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (ก๋ง) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน คุณสามารถดูและอ่านบทความเพิ่มเติมด้านล่าง

ดูเพิ่มเติมที่นี่

คำแนะนำเล็กน้อยที่เกี่ยวข้องกับนิกร แปลว่า

#ประวตพระครรงษธรรมานนท #นกร #ธมมรส #เจาอาวาสวดศรมงคล #กง #ตยม #อทาวงผา #จนาน.

[vid_tags].

ประวัติพระครูรังษีธรรมานันท์ (นิกร ธมฺมรํสี) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (ก๋ง) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน.

นิกร แปลว่า.

เราหวังว่าค่านิยมบางอย่างที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการอ่านนิกร แปลว่าข่าวของเรา

One thought on “ประวัติพระครูรังษีธรรมานันท์ (นิกร ธมฺมรํสี) เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล (ก๋ง) ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน | นิกร แปลว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สมบูรณ์ที่สุด

ใส่ความเห็น