ตรัง ผลิตเมล็ดพันธุ์พริกเดือยไก่ตลาดภาคใต้ต้องการสูง | Popasia

คุณกำลังพยายามค้นหาเกี่ยวกับหัวข้อ พันธุ์พริก? popasia.net นำเสนอเนื้อหาทันทีในหัวข้อของ ตรัง ผลิตเมล็ดพันธุ์พริกเดือยไก่ตลาดภาคใต้ต้องการสูง ในโพสต์ด้านล่าง.

ตรัง ผลิตเมล็ดพันธุ์พริกเดือยไก่ตลาดภาคใต้ต้องการสูง | เว็บไซต์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุด.

ดูรายละเอียดในวิดีโอด้านล่าง

รูปภาพธีมพันธุ์พริกจัดทำโดย popasia.net.

ตรัง ผลิตเมล็ดพันธุ์พริกเดือยไก่ตลาดภาคใต้ต้องการสูง
ตรัง ผลิตเมล็ดพันธุ์พริกเดือยไก่ตลาดภาคใต้ต้องการสูง

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่.

ดูบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมตรัง ผลิตเมล็ดพันธุ์พริกเดือยไก่ตลาดภาคใต้ต้องการสูง.

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 ตรัง ผลิตเมล็ดพันธ์ และผลิตต้นพันธุ์พริกเดือยไก่ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาถูก ช่วยลดต้นทุนการผลิต เผยเป็นพริกที่ตลาดภาคใต้กำลังต้องการสูง และมีราคาดี

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ผลิตเมล็ดพันธุ์พริกพื้นเมืองพันธุ์เดือยไก่ และจำหน่ายในราคาถูก เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ตามโครงการผลิตขยายและส่งเสริมการใช้พืชพันธุ์ดี ตามระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยเงินรายได้จากการดำเนินงานส่งเสริมด้านการเกษตร ประจำปี 2562 ซึ่งพริกพันธุ์นี้ จะมีจุดเด่นตรงที่ทรงพุ่มใหญ่ ให้ผลดก เผ็ดจัด ราคาดี เฉลี่ยทั้งปี ประมาณ 100 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีช่วงราคาสูงที่สุดของปี เฉลี่ย 170-190 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ เนื่องจากพันธุ์พืชที่มีคุณภาพดี ถือเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเกษตรกรในการผลิตพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรโดยตรง เนื่องจากการใช้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพดีจะลดปริมาณการใช้พันธุ์ต่อไร่ลง แต่มีผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น แต่ที่ผ่านมาการผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิด เกษตรกรยังไม่สามารถเข้าถึงพันธุ์ดี โดยเฉพาะพันธุ์พืชที่ได้มาจากการวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานราชการ ซึ่งยังไม่สามารถจะผลิตให้เพียงพอได้ เพราะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูง และยังไม่มีหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ

ดังนั้น จึงทำให้เกษตรกรต้องใช้พันธุ์พืชที่ไม่มีคุณภาพ หรือต้องซื้อหาจากภาคเอกชนที่มีราคาแพง นอกจากนั้นยังส่งผลให้ต้นทุนของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 10-25 เปอร์เซ็นต์ ผลผลิตที่ได้มีปริมาณลดลง ทำให้รายได้หรือผลตอบแทนต่อหน่วยการผลิตลดลง ส่งผลให้เกิดหนี้ครัวเรือนภาคเกษตร และปัญหาด้านสังคมต่อไป จากสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลให้พืชเศรษฐกิจบางชนิดผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ต้องมีการนำเข้าผลผลิต หรือวัตถุดิบอื่นทดแทน มูลค่าหลายหมื่นล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี

นางวรรณา พรหมบุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง กล่าวว่า ตอนนี้ทางศูนย์ฯ มีทั้งเมล็ดพันธ์ และผลิตต้นพันธุ์พริกเดือยไก่ เพราะเป็นความต้องการของตลาดทางภาคใต้ค่อนข้างสูง จึงทำให้มีราคาดี อีกทั้งวิธีการปลูกก็ไม่ยาก เพียงแค่เตรียมดิน ปรับปรุงดินโดยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมัก และให้น้ำใส่ปุ๋ย เพียงแค่ 2-3 เดือนก็เริ่มมีผลผลิตให้เก็บจำหน่ายได้แล้ว นอกจากนี้ ยังมีต้นพันธุ์มะเขือเปราะ มะละกอฮอลแลนด์ กล้วยไม้ กล้วยหอมทอง กล้วยน้ำว้า และกล้วยหิน จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออีกด้วย

ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ (075) 582-312-3, หรือ Facebook : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่สองจังหวัดตรัง.

Popasia.net หวังว่า ความรู้ เกี่ยวกับ พันธุ์พริก ที่เรานำเสนอจะ มีค่า สำหรับคุณ.

คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ตรัง ผลิตเมล็ดพันธุ์พริกเดือยไก่ตลาดภาคใต้ต้องการสูง.

พันธุ์พริก

[vid_tags]

#ตรง #ผลตเมลดพนธพรกเดอยไกตลาดภาคใตตองการสง

2 thoughts on “ตรัง ผลิตเมล็ดพันธุ์พริกเดือยไก่ตลาดภาคใต้ต้องการสูง | Popasia

ใส่ความเห็น