Tag Archives: วชาภาษาไทย

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.4 เรื่อง ศึกษาตัวบทเด่นของวรรณคดีเรื่อง อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง | สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรสวรรณคดี อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิงที่ถูกต้องที่สุด

หัวข้อของบทความนี้จะเกี่ยวกับรสวรรณคดี อิเหนา ตอนศึกกะห […]

เรื่องพระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ วิชาภาษาไทย ม.3 | ข้อมูลเนื้อเรื่อง ย่อ พระ อภัย มณี ตอน หนี นาง ผีเสื้อที่ละเอียดที่สุดทั้งหมด

ข้อมูลของบทความนี้จะเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง ย่อ พระ อภัย ม […]

ติว O-Net วิชาภาษาไทย ม.6 โดย ครูพิมพ์ชนก หงษาวดี 19 ก.พ.64 | ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสอบo-net ม.6 2564ที่สมบูรณ์ที่สุด

ข้อมูลในบทความนี้จะพูดถึงสอบo-net ม.6 2564 หากคุณต้องกา […]

ติวนายสิบตำรวจ วิชาภาษาไทย EP.2 คำราชาศัพท์และลักษณะนาม | เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อสอบราชาศัพท์ที่ถูกต้องที่สุด

หมวดหมู่ของบทความนี้จะพูดถึงข้อสอบราชาศัพท์ หากคุณต้องก […]

วิชาภาษาไทย ป.5 เรื่อง คำที่มีความหมายโดยตรงและโดยนัย | คำที่มีความหมายโดยตรงข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สมบูรณ์ที่สุด

เนื้อหาของบทความนี้จะเกี่ยวกับคำที่มีความหมายโดยตรง หาก […]

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.6 เรื่อง สรุปความรู้ของวรรณดีเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ | สังเคราะห์เนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับไตรภูมิพระร่วง ppt

หมวดหมู่ของบทความนี้จะเกี่ยวกับไตรภูมิพระร่วง ppt หากคุ […]

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.5 เรื่อง ความแตกต่างของสำนวน สุภาษิต และคำพังเพย | ข้อมูลที่อัปเดตใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรายงาน เรื่อง สุภาษิต คํา พังเพย

หมวดหมู่ของบทความนี้จะพูดถึงรายงาน เรื่อง สุภาษิต คํา พ […]

วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 เรื่อง การขียนจดหมายถึงผู้ปกครอง | เนื้อหาล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการเขียนจดหมาย

ข้อมูลในบทความนี้จะพูดถึงวิธีการเขียนจดหมาย หากคุณกำลัง […]

วิชาภาษาไทย ป.4 : การเขียนคำขวัญ | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับตัวอย่างคำขวัญล่าสุด

เนื้อหาของบทความนี้จะเกี่ยวกับตัวอย่างคำขวัญ หากคุณกำลั […]

วิชาภาษาไทย ชั้น ม.4 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร | ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษาที่แม่นยำที่สุด

หัวข้อของบทความนี้จะเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษา หาก […]