Tag Archives: ครูผู้ช่วย

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 คลิปที่ 2 2563 จบ – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา การเงิน เพื่อ ชีวิต 3 ก ศ น ม ปลาย หรือไม […]

วิชาการศึกษา หลักการสอนแบบCIPPA Model การสอนแบบนิรนัย อุปนัย หมวก 6 ใบ ปรัชญาการศึกษา 2563 คลิบที่ 6 – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา แบบ ทดสอบ การเงิน เพื่อ ชีวิต 1 ประถม หรื […]

รวมคำสั่งคสช. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา แบบ ทดสอบ การเงิน เพื่อ ชีวิต 1 ประถม หรื […]

อ่านเน้นย้ำ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 2539 – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา ข้อสอบ การเงิน เพื่อ ชีวิต 1 หรือไม่ หากเ […]

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร วิชาการศึกษา อัพเดท 2563 คลิปที่ 1 – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา ข้อสอบ จิตวิทยา เพื่อ ชีวิต สมัยใหม่ หรือ […]

ติวสอบ ครูผู้ช่วย เกณฑ์ใหม่ 63 : พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา แบบ ทดสอบ การเงิน เพื่อ ชีวิต 1 ประถม หรื […]

ภาค ข. วิชาการศึกษา ครูผู้ช่วย – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา ข้อสอบ จิตวิทยา เพื่อ ชีวิต สมัยใหม่ หรือ […]

กฎหมาย ครูผู้ช่วย 2562 คลิป 1 – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา ข้อสอบ การเงิน เพื่อ ชีวิต 1 หรือไม่ หากเ […]

จิตวิทยาการศึกษา ภาคพิสดาร ผอ เทพ – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา ข้อสอบ จิตวิทยา เพื่อ ชีวิต สมัยใหม่ หรือ […]

ติวสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา แบบ ทดสอบ การเงิน เพื่อ ชีวิต 1 ประถม หรื […]