English Social Life ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ep4. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา ภาษา อังกฤษ เพื่อ ชีวิต และ สังคม พ ต 31001 หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูที่นี่.

English Social Life ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ep4. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา – ภาษา อังกฤษ เพื่อ ชีวิต และ สังคม พ ต 31001.English Social Life ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ep4. ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความเชื่อ ธรรมเนียมประเพณี มารยาททางสังคม และการเปรียบเปรย เปรียบเทียบด้วยสำนวน สุภาษิต คำพังเพยและบทกลอน
สาระความรู้พื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษ พต31001 หลักสูตร กศน. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วัตถุประสงค์ / ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. เข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอังกฤษ
2. ใช้คำศัพท์ และโครงสร้างภาษาที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาได้
3. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมเจ้าของภาษาและวัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษได้
วิทยากร : นางสาวไอวีญาย์ ปักษาเจริญกุล.

คุณดู ภาษา อังกฤษ เพื่อ ชีวิต และ สังคม พ ต 31001 เสร็จแล้ว หากต้องการดูข้อมูลเพลงเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่นี่: Popasia.net.
คุณสามารถค้นหาเพลงดีๆเกี่ยวกับชีวิตได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ภาษา อังกฤษ เพื่อ ชีวิต และ สังคม พ ต 31001.

ติวเข้มออนไลน์,ติวเข้ม,ETV,โรงเรียนหยุดความรู้ไม่หยุด,โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด,โรงเรียนหยุด,ความรู้ไม่หยุด.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ภาษา อังกฤษ เพื่อ ชีวิต และ สังคม พ ต 31001.ขอแสดงความนับถือ.

ใส่ความเห็น