เรื่องจริงผ่านเลนส์///โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลคุณธรรม ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนี | Popasia

คุณกำลังพยายามค้นหาเกี่ยวกับหัวข้อ คติการทำงาน? popasia.net นำเสนอเนื้อหาทันทีในหัวข้อของ คติการทำงาน ในโพสต์ด้านล่าง.

เรื่องจริงผ่านเลนส์///โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลคุณธรรม ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนี | เว็บไซต์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุด.

รูปภาพธีมคติการทำงานจัดทำโดย popasia.net.

เรื่องจริงผ่านเลนส์///โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลคุณธรรม ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนี

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องจริงผ่านเลนส์///โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลคุณธรรม ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนี.

โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลคุณธรรม ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
*************************

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 8:00 น
นายนรภัทร รัตนวรยุทธ ปลัดอาวุโส อำเภอโคกสำโรง
พ.ต.อ.ภูการวิก โชติกเสถียร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพนียด พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และจราจรอำนวยความสะดวกอีกหลายท่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. ข้าราชการ ประชาชนจิตอาสา อสม.ประจำตำบลเพนียดพร้อมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด รอให้การต้อนรับ
เวลา 08:20 น นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เดินทางมาถึงบริเวณจัดงาน
เวลา 8:30 น. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี พร้อมคณะเดินทางมาถึง บริเวณจัดงานอบต.เพนียด จากนั้น หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และทำพิธีเปิด ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลเพนียด และเดินเยี่ยมชม สินค้า ของชุมชนตำบลเพนียด ได้เดินทักทาย หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. จากนั้นได้พบปะกลุ่มอสม. จิตอาสา ให้ข้อคิด คติการทำงาน
ต่อจากนั้น เดินขึ้นห้องประชุมอบต.เพนียด ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย หน้าโต๊ะหมู่บูชา จากนั้น
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวต้อนรับ
นายพิชัย เชญชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ การจัดงาน พิธีกรเรียนเชิญ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการ ขับเคลื่อน เครือข่ายตำบลคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 และบรรยายพิเศษ “เรื่องการสร้างเครือข่ายตำบลคุณธรรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ” ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการ ขับเคลื่อน เครือข่ายตำบลคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง และแสวงหาความร่วมมือ จากทุกภาคส่วนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลเพนียด และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ในระดับต่างๆ และเพื่อสนับสนุน โดยใช้หลักการ มีส่วนร่วมการขับเคลื่อน ตามโครงการ ขับเคลื่อน “ตำบลคุณธรรม นำการพัฒนา” ประจำปีงบประมาณ 2563
วัตถุประสงค์
1. เสริมสร้างและแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเพนียดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ
2. เพื่อสนับสนุนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน ตามโครงการการขับเคลื่อน ตำบลคุณธรรมนำการพัฒนา ประจำปีพ.ศ.2563
3. เพื่อปรับเปลี่ยน ค่านิยม พฤติกรรม ที่เน้นวัตถุนิยม บริโภคนิยม ขาดจิตสำนึกสาธารณะ ให้เห็นความสำคัญ ของประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ตามแนวทาง “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
4. เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี เสียสละจิตสาธารณะ ทำความดี เพื่อแผ่นดิน
วิธีดำเนินการ
1. จัดประชุม ผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์ และแนวทางการขับเคลื่อนตามโครงการ
2. รับฟังและรวบรวมข้อมูลปัญหาแนวทางแก้ไข เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการ หากเกินศักยภาพ การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้

สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวเฉพาะกิจ : ลพบุรี รายงาน.

https://popasia.net หวังว่า ความรู้ เกี่ยวกับ คติการทำงาน ที่เรานำเสนอจะ มีประโยชน์ สำหรับคุณ.

คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เรื่องจริงผ่านเลนส์///โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายตำบลคุณธรรม ประจำปี 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพนี.

คติการทำงาน

[vid_tags]

#เรองจรงผานเลนสโครงการขบเคลอนเครอขายตำบลคณธรรม #ประจำป #ณ #องคการบรหารสวนตำบลเพน

Related Articles

Trả lời

Back to top button