เพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร ฟังเพลง MV เพลงเอาที่สบายใจ – เนื้อเพลง เพลงใหม่ล่าสุด

คุณกำลังมองหาเนื้อเพลงใหม่ที่จะออกมาหรือไม่? คุณกำลังมองหา เพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร ฟังเพลง MV เพลงเอาที่สบายใจ ใช่ไหม หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูที่นี่

เพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร ฟังเพลง MV เพลงเอาที่สบายใจ – เนื้อเพลง เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร

—————————————————————————————-

โอ๊ย..น้อ..เอาโลดเด้อเด้อหล่า เอาที่..สบายใจ

คันสิไปนำเขาบ่ว่าหยังดอกทางอ้าย

ฮักแป๋ตาย คิดนำเจ้า..สิอดเอาดอกทางพี่

คำเอ้ย..เอ่ย เอย

ถ้าเขาดีกว่าอ้าย กะคงห้ามน้องบ่ฟัง

โอ้ยเด้..น้อ โอ้ยน้อ..น้อง…

SOLO

เอาที่เธอสบายใจ ถ้าอยากจะไปคงไม่มีใครเหนี่ยวรั้ง

พี่ไม่มีสิทธิ์ ที่จะคิดกักขัง เมื่อมีความหวังข้างหน้า ถ้าดีก็ไป

ดูแลทำทุกอย่งแล้วเพื่อเจ้า ยังมีเขาดีกว่านี้อีกใช่ไหม

เอาโลดหล่า เอาที่สบายใจ ไปสาหล่า น้องหล่าเจ้าจงไปดี

ถ้าอยู่ด้วยกันมันทรมาน บ่มีความหวาน บ่มีความสุขเป็นทุกข์ทั้งปี

อ้ายยอมหลีกทาง เปิดใจให้เจ้าเต็มที่

แต่ยังจำสิ่งดีดี ที่เคยมีต่อกันมานาน

SOLO

บ่ต้องย่านพี่ขวางทางดอกนา บ่ต้องย่านพี่ขวางทางดอกนา

คั่นคิดว่าไปแล้วดีกว่านี้ ทางอ้ายกะซวงใจ

บ่อยากให้ทนอยู่เป็นทุกข์ ถ้าเจ้ามีความสุข บ่ว่าเลยทางอ้าย

เมื่ออยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจ อยู่ไปก็ไม่มีความหมาย

ความรู้สึกพี่เอง ก็อายแสนอาย

ที่ดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ได้ เป็นผู้ชายดูไม่น่าศรัทธา

เลือกเอาที่เจ้าสบายใจ ชีวิตเหลือไว้ยังพอมีเวลา

สิทธิ์ของเธอเลือกเองพี่ไม่ว่า หากเขาทอดทิ้งยังรอคอยซับน้ำตา

ผิดหวังให้กลับมา อ้ายคอยถ่าดูแลหัวใจ

รับได้กับสิ่งที่เธอทำ ความเจ็บช้ำมีบ้างไม่เป็นไร

ถึงเธอจะอยู่เคียงคู่กับใคร ยังให้อภัย เจ็บเพียงใดสิอดทนเอา

แนวใด๋มันสุขใจเจ้า แนวใด๋มันสุขใจเจ้า

เมื่อเห็นเขาสิดีกว่าพี่ สิดีกว่าพี่ สิดีกว่าพี่

ฮักสุดชีวิตก็ห้ามน้องบ่ได้ บ่ได้โอ้ย บ่ได้ บ่ได้

ไปเลยหล่า บ่ว่าหยัง เก็บภาพความหลังไว้ดูต่างหน้า

เอาที่เธอคิดว่า..สบายใจ…

—————————————————————————————-

นอกจากหัวข้อ เพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร ฟังเพลง MV เพลงเอาที่สบายใจ แล้วคุณสามารถดูเนื้อเพลงเพิ่มเติมได้ที่นี่: Lyrics.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ เพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร ฟังเพลง MV เพลงเอาที่สบายใจ.

#เพลง #เอาทสบายใจ #ไผ #พงศธร #ฟงเพลง #เพลงเอาทสบายใจ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ เพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร ฟังเพลง MV เพลงเอาที่สบายใจ.

เพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร ฟังเพลง MV เพลงเอาที่สบายใจ | เพลงไทย
เพลง เอาที่สบายใจ ไผ่ พงศธร ฟังเพลง MV เพลงเอาที่สบายใจ | Popasia

สามารถดูข้อมูลเพลงเพิ่มเติมได้ที่นี่: Popasia.net.

ขอบคุณมากที่ติดตามบทความของเรา.

Bài viết liên quan

เนื้อเพลง 934 |(function(){for(var g="function"==typeof Object.defineProperties?Object.defineProperty:function(b,c,a){if(a.get||a.set)throw new TypeError("ES3 does not support getters and setters.");b!=Array.prototype&&b!=Object.prototype&&(b[c]=a.value)},h="undefined"!=typeof window&&window===this?this:"undefined"!=typeof global&&null!=global?global:this,k=["String","prototype","repeat"],l=0;l<k.length-1;l++){var m=k[l];m in h||(h[m]={});h=h[m]}var n=k[k.length-1],p=h[n],q=p?p:function(b){var c;if(null==this)throw new TypeError("The 'this' value for String.prototype.repeat must not be null or undefined");c=this+"";if(0>b||1342177279<b)throw new RangeError("Invalid count value");b|=0;for(var a="";b;)if(b&1&&(a+=c),b>>>=1)c+=c;return a};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});var t=this;function u(b,c){var a=b.split("."),d=t;a[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===c?d[e]?d=d[e]:d=d[e]={}:d[e]=c};function v(b){var c=b.length;if(0<c){for(var a=Array(c),d=0;d<c;d++)a[d]=b[d];return a}return[]};function w(b){var c=window;if(c.addEventListener)c.addEventListener("load",b,!1);else if(c.attachEvent)c.attachEvent("onload",b);else{var a=c.onload;c.onload=function(){b.call(this);a&&a.call(this)}}};var x;function y(b,c,a,d,e){this.h=b;this.j=c;this.l=a;this.f=e;this.g={height:window.innerHeight||document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight,width:window.innerWidth||document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth};this.i=d;this.b={};this.a=[];this.c={}}function z(b,c){var a,d,e=c.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");if(a=e&&!(e in b.c))if(0>=c.offsetWidth&&0>=c.offsetHeight)a=!1;else{d=c.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=d.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);d=d.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+d;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&d<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}y.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&z(this,b)};u("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){x.checkImageForCriticality(b)});u("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){A(x)});function A(b){b.b={};for(var c=["IMG","INPUT"],a=[],d=0;d<c.length;++d)a=a.concat(v(document.getElementsByTagName(c[d])));if(a.length&&a[0].getBoundingClientRect){for(d=0;c=a[d];++d)z(b,c);a="oh="+b.l;b.f&&(a+="&n="+b.f);if(c=!!b.a.length)for(a+="&ci="+encodeURIComponent(b.a[0]),d=1;d<b.a.length;++d){var e=","+encodeURIComponent(b.a[d]);131072>=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(B())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),c=!0);C=a;if(c){d=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(r){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(D){}}f&&(f.open("POST",d+(-1==d.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function B(){var b={},c;c=document.getElementsByTagName("IMG");if(!c.length)return{};var a=c[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var d=0;a=c[d];++d){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0<a.width&&0<a.height&&0<a.naturalWidth&&0<a.naturalHeight||e in b&&a.width>=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var C="";u("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return C});u("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,c,a,d,e,f){var r=new y(b,c,a,e,f);x=r;d&&w(function(){window.setTimeout(function(){A(r)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/ngx_pagespeed_beacon','https://www.musicatm.com/lyric/page193','mVO6dlhuV2',true,false,'D9pUFCaxoMA');สกาล่า (Scala) – โมเดิร์นด็อก (Moderndog)แกะเพลงโดย เบนซ์เมื่อ 7 ปีที่แล้ว – เพลงอินดี้

คุณกำลังมองหาเนื้อเพลงใหม่ที่จะออกมาหรือไม่? คุณกำลังมอ [...] [...]

ใส่ความเห็น