เพลงคริสเตียน | "ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจของพระเจ้าสำแดงในเนื้อหนัง" – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา เพื่อชีวิต ดาวน์โหลด หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูที่นี่.

เพลงคริสเตียน | "ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจของพระเจ้าสำแดงในเนื้อหนัง" – เพื่อชีวิต ดาวน์โหลด.พระเยซูเสด็จกลับมาแล้ว คุณรู้ไม่? ยินดีต้อนรับให้ติดต่อกับเรา บอกเส้นทางการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับคุณ
Messenger:
LINE:

การอ่านพระวจนะของพระเจ้า

คำพยานแห่งชีวิตคริสตจักร

ภาพยนตร์ข่าวประเสริฐ

เพลงคริสเตียน | “ฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจของพระเจ้าสำแดงในเนื้อหนัง”

โดยเบื้องต้นแล้ว พระเจ้าได้เสด็จมายังแผ่นดินโลกก็เพื่อสำเร็จลุล่วง
ข้อเท็จจริงที่ว่า “พระวจนะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์”
ซึ่งกล่าวได้ว่า พระองค์เสด็จมาเพื่อที่อาจจะได้ปล่อยพระวจนะของพระองค์ออกทางเนื้อหนัง
หลังจากนั้น พระวจนะทั้งหมดของพระองค์ก็จะถูกทำให้ลุล่วงในช่วงระหว่างยุคอาณาจักรพันปี
พระวจนะทั้งหมดของพระองค์จะกลายเป็นข้อเท็จจริงที่มองเห็นได้ต่อหน้าต่อตามนุษย์
และผู้คนจะเห็นพระวจนะทั้งหมดของพระองค์โดยใช้ดวงตาของตัวเอง
และผู้คนจะเห็นพระวจนะทั้งหมดของพระองค์โดยใช้ดวงตาของตัวเอง
โดยปราศจากความไม่เสมอภาคกันแม้แต่น้อย
นี่คือความหมายสูงสุดของการจุติมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้า
นี่คือความหมายสูงสุดของการจุติมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้า
ซึ่งกล่าวได้ว่า พระราชกิจของพระวิญญาณสำเร็จลุล่วง โดยผ่านทางเนื้อหนัง
และผ่านทางพระวจนะ
นี่คือความหมายที่แท้จริงของ “พระวจนะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์”
การทรงปรากฏเป็นมนุษย์ของพระวจนะ

มีเพียงพระเจ้าเท่านั้น-ที่สามารถตรัสถึงน้ำพระทัยของพระวิญญาณ
และมีเพียงพระเจ้าผู้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์เท่านั้นที่สามารถตรัสในพระนามของพระวิญญาณ
พระวจนะของพระเจ้ามีความเรียบง่ายต่อ
การทำความเข้าใจในพระเจ้าผู้ทรงจุติมาเป็นมนุษย์ และคนอื่นๆ
ทุกคนได้รับการทรงนำโดยพระวจนะเหล่านั้น
โดยไม่มีใครได้รับการยกเว้น พวกเขาทั้งหมดดำรงอยู่ภายในวงเขตนี้
ผู้คนสามารถกลายมาเป็นตระหนักรู้ได้ก็เพียงจากถ้อยดำรัสเหล่านี้เท่านั้น
บรรดาผู้ที่ไม่ได้รับในหนทางนี้ย่อมกำลังฝันกลางวัน
หากพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถรับถ้อยดำรัสจากสวรรค์ได้
สิ่งดังกล่าวคือสิทธิอำนาจที่สาธิตให้เห็นในเนื้อหนังที่ทรงจุติมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้า
ซึ่งเป็นเหตุให้ทุกคนเชื่อในสิ่งนี้ด้วยความเชื่อมั่นทั้งมวล
ผู้คนสามารถกลายมาเป็นตระหนักรู้ได้ก็เพียงจากถ้อยดำรัสเหล่านี้เท่านั้น
บรรดาผู้ที่ไม่ได้รับในหนทางนี้ย่อมกำลังฝันกลางวัน
หากพวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถรับถ้อยดำรัสจากสวรรค์ได้
สิ่งดังกล่าวคือสิทธิอำนาจที่สาธิตให้เห็นในเนื้อหนังที่ทรงจุติมาเป็นมนุษย์ของพระเจ้า
ซึ่งเป็นเหตุให้ทุกคนเชื่อในสิ่งนี้ด้วยความเชื่อมั่นทั้งมวล

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ข่าวประเสริฐแห่งการเคลื่อนลงสถิตของราชอาณาจักร:
คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์:
คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ได้
Google Play:
App Store:
CAG Hymns – เพลงใหม่ของอาณาจักร
Google Play:
App Store:
อีเมล: contact.th@kingdomsalvation.org

หมายเหตุ: วิดีโอทั้งหมดของทางช่องนี้มีไว้ให้รับชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การอัปโหลด ดัดแปลง บิดเบือน หรือตัดตอนวิดีโอใดๆ จากช่องยูทูบของคริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์โดยบุคคลหรือกลุ่มใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนล่วงหน้าเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเฉพาะ คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเพื่อให้ได้รับการเยียวยาทางกฎหมายทุกอย่างในกรณีที่เกิดการละเมิดใดๆ ต่อข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราล่วงหน้าพร้อมคำขอเพื่อการนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ.

คุณดู เพื่อชีวิต ดาวน์โหลด เสร็จแล้ว หากต้องการดูข้อมูลเพลงเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่นี่: Popasia.net.
คุณสามารถค้นหาเพลงดีๆเกี่ยวกับชีวิตได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ เพื่อชีวิต ดาวน์โหลด.

เพลงคริสเตียน,การพึ่งพาพระเจ้า,ต้องพึ่งพระเจ้า,เพลงสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า,เพลงนมัสการพระเจ้า,เพลง นมัสการ สั้น,เพลง นมัสการ คอร์ด,เพลง ข้า ขอ นมัสการ,เพลงสดุดีนมัสการ,ฟัง เพลง นมัสการ พระเจ้า,คอร์ด เพลง หัวใจ นมัสการ,คอร์ด เพลง นมัสการ พระเจ้า,นมัสการพระเจ้า,เพลง สั้น นมัสการ,ถ้อยคำของพระเจ้า,ยิ่งไม่ใช่การกระทำของธรรมชาติ,พระเจ้าทรงเป็น,พระเจ้า,ผู้ทรงบำรุงเลี้ยงทุกสิ่งมีชีวิต,ซึ่งอยู่ในการสร้าง,ด้วยความดีบ้าง,ดนตรี,คริสเตียน.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เพื่อชีวิต ดาวน์โหลด.

 เพื่อชีวิต ดาวน์โหลด

ขอแสดงความนับถือ.

ใส่ความเห็น