หลักพัน พุทธคุณสูง : หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระปิดตา พิมพ์ไม่มีหู เนื้อดิน ปี20 – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา เพลง เพื่อ ชีวิต ปลุกใจ หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูที่นี่.

หลักพัน พุทธคุณสูง : หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระปิดตา พิมพ์ไม่มีหู เนื้อดิน ปี20 – เพลง เพื่อ ชีวิต ปลุกใจ.พระปิดตา พิมพ์ไม่มีหู เนื้อดินเผา ปี2520 หลวงปู่ดู่ วัดสะแก

รายการนี้มีผู้บูชาไปแล้วครับพระพิมพ์พระปิดตา พิมพ์ไม่มีหู เนื้อดินเผา ปี๒๕๒๐ หลวงปู่ดู่ได้สร้างพระปิดตาไว้หลายพิมพ์ ตามคติของคณาจารย์สมัยโบราณ สร้างไว้เพื่อป้องกันอันตราย มีทั้ง มหาอุด เมตตา

พระปิดตา พิมพ์ไม่มีหู เนื้อดินเผา ปี2520 หลวงปู่ดู่ วัดสะแก จัดเป็นพระที่เล่นง่าย ดูง่ายกว่าพระเนื้อผงพุทธคุณ หรือที่หลายท่านเรียกกันว่า ผงจักรพรรดิ์ ที่มีค่านิยมสูงในท้องตลาด เพราะพระปิดตาหลวงปู่ดู่ วัดสะแกที่สร้างในปี 2520 นั้น มีบล็อกพิมพ์เป็นตัวกำหนดชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระเนื้อดินเผา ซึ่งจะปรากฏร่องรอยความเก่า แห้ง การหดตัว ตามธรรมาชาติของพระเครื่องที่มีอายุ เราจะสังเกตุได้ง่ายกว่าพระผงพุทธคุณ หรือ พระผงจักพรรดิ์เป็นอย่างมาก

ในการปลุกเสกอธิษฐานของหลวงปู่แต่ละครั้ง จะไม่มีพิธีอะไรมาก บางครั้งท่านจะชุมนุมเทวดาก่อน แล้วจึงอธิษฐานปลุกเสกตามลำดับ ท่านบอกว่า “อาราธนามาหมด พระทั้งแสนโกฏิจักรวาล” พระพุทธเจ้าไม่ใช่มีแต่จักรวาลนี้ สมัยเมื่อพระโมคคัลลาน์ยังมีชีวิตอยู่ ท่านท่องไปในจักรวาลต่างๆ ไปจักรวาลไหนก็เอาเม็ดถั่วเขียวทิ้งไว้ ไปจนหลงกลับไม่ถูก ไปพบพระพุทธเจ้าอีกจักรวาลหนึ่ง ท่านเลยบอกให้นึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระโมคคัลลาน์เป็นอัครสาวกอยู่ เมื่อนึกแล้ว พระโมคคัลลาน์จึงกลับมาได้ การเสกของคนคนเดียวน่ะขลังยาก ต้องอาศัยบารมีพระ บารมีพรหม เทวดาช่วย คนเราต้องไหวดี เอาตัวเองเก่งคนเดียวนั้นยาก พระโมคคัลลาน์ท่านเก่งทางฤทธิ์ แต่อย่างไรก็สู้ทางปัญญาไม่ได้ ดังเช่นคราวหนึ่ง พระพุทธเจ้าให้พระโมคคัลลาน์นับเม็ดฝนที่ตกในจักรวาล พระโมคคัลลาน์ใช้ฤทธิ์เหาะไปนับ แต่พระสารีบุตรไม่ไป อยู่กับที่ใช้ปัญญาถามพระพุทธเจ้า ผลออกมาเหมือนกัน แต่เหนื่อยผิดกัน

สำหรับคาถาที่ท่านใช้ปลุกเสกมีหลายบท แต่ท่านสรุปว่า

“บรรดามนต์ดลต่างๆ นั้น สู้บทสวดมนต์ไม่ได้ เพราะมีอานุภาพมากกว่ากัน บทไหนก็ใช้ได้ทั้งนั้น ดีทั้งนั้น เมื่อก่อนข้าเรียนมาหมด เวทมนต์คาถาว่าเละไปด้วยกัน เดี๋ยวนี้ทิ้งหมดแล้ว เอาคุณพระดีกว่า พุทธัง ธัมมัง สังฆัง น่ะยอดคาถาอยู่แล้ว ไม่ว่าบทไหนก็ตาม จะต้องมีการปลุกเสกด้วยบทมหาจักรพรรดิ์ทั้งสิ้น พระที่ข้าทำน่ะ ข้าก็ว่าทำดีแล้ว แต่คนที่ไปใช้จะทำดีตามหรือเปล่า บางคนก็กลัวว่าไปรอดราวตากผ้า ไปทำไม่ดี พระจะเสื่อมหรือไม่ ของดีน่ะไม่มีเสื่อม ไอ้ที่เสื่อมน่ะ ใจคนเสื่อม”

ข้าพเจ้า “พระเครื่องที่ทำด้วยโลหะกับเนื้อผง เนื้อผงน่าจะแรงกว่าใช่ไหมครับ”

หลวงปู่ “ไม่จำเป็น ดูอย่างหลวงพ่อเกษม ท่านเสกก้านธูป คนเอาไปยิงไม่ออก อยู่ที่ผู้เสกหรือตัวอาจารย์นั่นแหละ”

ข้าพเจ้า “แล้วพระที่มีการจารด้วยเหล็กจาร กับไม่จารนั้นต่างกันหรือไม่”

ข้าพเจ้า “การที่หลวงปู่จะทำอะไรทุกครั้งเห็นต้องมีคนคุม คือคอยตรวจสอบดูว่าเป็นอย่างไรบ้าง ถ้าเกิดไม่มีเขาเหล่านั้น แล้วหลวงปู่จะทำอย่างไร”

หลวงปู่ “ไม่มีก็ไม่เป็นไร เพราะเราแน่ใจว่าเมื่อตั้งอธิษฐานอะไรแล้ว ต้องเป็นไปตามนั้น”

หลวงปู่ท่านยิ้ม แล้วตอบให้ศิษย์หายข้องใจ โดยท่านสรุปการปลุกเสกพระให้ขลังไว้ดังนี้

“เรื่องของคงกระพันชาตรีน่ะทำง่าย แค่ขนลุกก็เหนียวแล้ว แคล้วคลาดน่ะดีกว่า เพราะไม่เจ็บตัว การเสกพระทำน้ำมนต์ให้ดีให้ขลัง ต้องทำใจของเราให้มีเมตตา คือรักเขายิ่งชีวิตแล้วจะได้ผลดี การเสกพระให้มีพุทธคุณทางเมตตาน่ะ ทำยากที่สุด หมั่นปฏิบัติไปเถิด”

คำพูดของหลวงปู่ถือเป็นสัจธรรม หรืออมตธรรมที่ตรงกับพระพุทธภาษิตที่ว่า “โลโกปัตถัมภิกาเมตตา เมตตาเป็นธรรมค้ำจุนโลก” คือต้องทำตัวเราเองให้เป็นคนดีเสียก่อน จึงจะมีผลในการดำเนินชีวิต และทำให้คนใกล้ชิดได้รับความสุขไปด้วย

หลวงปู่ “การจารนั้นก็คือ นำมาทำอีกครั้งหนึ่ง อธิษฐานอีกครั้งหนึ่ง”

ข้าพเจ้า “การปลุกเสกพระด้วยคณาจารย์หลายๆ องค์ กับองค์เดียวทำ หรืออธิษฐานจากที่หนึ่ง ไปช่วยอีกที่หนึ่งนั้นเป็นไปได้ไหม”

หลวงปู่ “เป็นไปได้ อำนาจจิตน่ะเป็นของวิเศษ ไปได้เกินกว่าแสนโยชน์ แต่การที่เขาต้องมีพิธีปลุกเสก โดยให้มีคณาจารย์นั่งรวมกันหลายๆ องค์ ก็เพื่อประโยชน์ของผู้ที่จะนำไปใช้ คือเกิดกำลังใจดีกว่ากัน ที่จริงผลเหมือนกัน”

ข้าพเจ้า “แล้วการที่ปลุกเสกหลายๆ วัน กับปลุกเสกช่วงระยะเวลาเดี๋ยวเดียว อย่างหลวงปู่แหวนปลุกเสกไม่เกิน ๑๕ นาที หรือหลวงปู่เสก ก็เห็นเต็มหมดแล้วนี่ครับ”

หลวงปู่ “อยู่ที่เชื่อ หลวงพ่อเกษมท่านให้คนถือของหรือกล่องที่จะเสก เดินผ่านช่องกุฏิ ท่านเป่าพรวดเดียวก็ใช้ได้ การปลุกเสกนานๆ อย่างเช่น ในไตรมาส ก็เป็นการบังคับให้ต้องทำเสมอ เสกนานก็ทำให้เพิ่มเติมอะไรที่เห็นว่าขาดตกบกพร่อง ถ้าใครเชื่อข้า ข้าก็ไม่ต้องเสก หยิบให้แล้วนำไปใช้ได้เลย”

ข้าพเจ้า “พระอรหันต์ประเภท สุกขวิปัสสโก ท่านจะมีความสามารถในการเสกพระหรือไม่ครับ”
หลวงปู่ “สุกขวิปัสสโก ก็ประเภททำให้หมดทุกข์คนเดียว แต่แกเอ๋ย พระอรหันต์น่ะ ท่านทำอะไรก็ได้ เพียงแต่การอธิษฐานว่า ขอให้วัตถุเหล่านี้ จงศักดิ์สิทธิ์ ผู้นำไปใช้จงมีความสำเร็จ เช่นเดียวกับข้าพเจ้าก็ใช้ได้แล้ว”

หลวงปู่ยังได้เล่าถึง วิธีการปลุกเสกพระ ตามแบบฉบับของ วัดประดู่ทรงธรรม จังหวัดอยุธยา ดังนี้

“การปลุกเสกพระจริงๆ แล้ว จะต้องมีผู้ทำอย่างน้อย ๔ คน หมายถึง ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ โดยมีตัวอาจารย์เป็นผู้ควบคุม และหมายถึงอากาศธาตุ ต้องทำให้สว่าง เวลาจะลงเป็นอย่างไหนต้องรับรองได้ การนำไปใช้จึงสัมฤทธิผล สมัยโบราณเขาต้องมีการยิงปืน ตีดาบให้ได้ยินเสียง เพื่อเป็นการปลุกจิตปลุกใจเพื่อเสก เพื่อให้เกิดความขลังได้ง่าย”.

คุณดู เพลง เพื่อ ชีวิต ปลุกใจ เสร็จแล้ว หากต้องการดูข้อมูลเพลงเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่นี่: Popasia.net.
คุณสามารถค้นหาเพลงดีๆเกี่ยวกับชีวิตได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ เพลง เพื่อ ชีวิต ปลุกใจ.

พระปิดตา,หลวงปู่ดู่,วัดสะแก,คาถาจักรพรรดิ์,มหาจักรพรรดิ์,สัพเพ,เหนือพรหม,พระพรหม,หลวงตาม้า,วัดถ้ำเมืองนะ,ดินเผา,แผ่เมตตา,วัตถุมงคล,เครื่องราง,ของขลัง,กันผี,คุณไสย,โชคลาภ,ค้าขาย,ปรับภพภูมิ,พลังงาน.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ เพลง เพื่อ ชีวิต ปลุกใจ.

 เพลง เพื่อ ชีวิต ปลุกใจ

ขอแสดงความนับถือ.

2 thoughts on “หลักพัน พุทธคุณสูง : หลวงปู่ดู่ วัดสะแก พระปิดตา พิมพ์ไม่มีหู เนื้อดิน ปี20 – เพื่อชีวิต

ใส่ความเห็น