สถานศึกษานอกระบบ กับโครงการ“เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา | Popasia

คุณกำลังพยายามค้นหาเกี่ยวกับหัวข้อ สถานศึกษานอกระบบ กับโครงการ“เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา? popasia.net นำเสนอเนื้อหาทันทีในหัวข้อของ เพื่อ อนาคต ภาษา อังกฤษ ในโพสต์ด้านล่าง.

สถานศึกษานอกระบบ กับโครงการ“เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา | เว็บไซต์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุด.

ดูรายละเอียดในวิดีโอด้านล่าง

รูปภาพธีมเพื่อ อนาคต ภาษา อังกฤษจัดทำโดย popasia.net.

สถานศึกษานอกระบบ กับโครงการ“เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่.

ดูหัวข้อสถานศึกษานอกระบบ กับโครงการ“เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา.

การศึกษานอกระบบ กับโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” โดย หน่วยเฉพาะกิจยะลา

กิจกรรมโครงการ “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้จัดโครงการฯ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา ในสถานศึกษานอกระบบ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษเข้าสู่ชุมชน สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ตามความมุ่งหมายของ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ด้วยการประสานความร่วมมือกับคณะครู ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ร่วมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการฯ
โดยการจัดกิจกรรม หมวดทหารพรานหญิงหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 เสริมทักษะด้วยวิธีหลากหลาย เพื่อปรับรูปแบบการเรียนรู้ให้สนุกสนานและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น จากการทำกิจกรรมดังกล่าวทั้งคณะครูและนักศึกษาต่างมีความสนุกสนานและเพลิดเพลินในการร่วมกิจกรรม ทำให้เข้าใจถึงประโยชน์ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและชัดเจน เพื่อมิให้ความหมายของประโยคผิดเพี้ยนไป.

เรา หวังว่า ความรู้ เกี่ยวกับ เพื่อ อนาคต ภาษา อังกฤษ ที่เรานำเสนอจะ มีค่า สำหรับคุณ.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ สถานศึกษานอกระบบ กับโครงการ“เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา.

เพื่อ อนาคต ภาษา อังกฤษ

[vid_tags]

#สถานศกษานอกระบบ #กบโครงการเสรมทกษะภาษาไทย #สรางโอกาส #เพออนาคต #หนวยเฉพาะกจยะลา

ใส่ความเห็น