วินัยชาวพุทธ คิหิวินัย วิธีใช้ชีวิตให้พ้นอบายภูมิ : ป. อ. ปยุตฺโต (โจโฉอ่าน) ส่วนตัว | Popasia

คุณกำลังพยายามค้นหาเกี่ยวกับหัวข้อ อุดมคติในการทํางาน? Popasia นำเสนอเนื้อหาทันทีในหัวข้อของ วินัยชาวพุทธ คิหิวินัย วิธีใช้ชีวิตให้พ้นอบายภูมิ : ป. อ. ปยุตฺโต (โจโฉอ่าน) ส่วนตัว ในโพสต์ด้านล่าง.

วินัยชาวพุทธ คิหิวินัย วิธีใช้ชีวิตให้พ้นอบายภูมิ : ป. อ. ปยุตฺโต (โจโฉอ่าน) ส่วนตัว | เว็บไซต์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุด.

ดูรายละเอียดในวิดีโอด้านล่าง

รูปภาพธีมอุดมคติในการทํางานจัดทำโดย Popasia.

วินัยชาวพุทธ คิหิวินัย วิธีใช้ชีวิตให้พ้นอบายภูมิ : ป. อ. ปยุตฺโต (โจโฉอ่าน) ส่วนตัว

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่.

ดูบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอุดมคติในการทํางาน.

เสียงอ่าน.. คู่มือชีวิต – สเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) รวบรวมและเรียบเรียงโดย.. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล หนังสือทรงคุณค่าสำหรับการเป็นมนุษย์ และเพื่อเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ รวมการจัดการชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย เนื้อหาคัดมาจากหนังสือหลายเล่มแยกได้เป็น 12 หมวดหลัก ประกอบไปด้วยเรื่อง การศึกษา การทำงาน การใช้เทคโนโลยี ชีวิตคู่ การดูแลลูกและครอบครัว ความสุขห้าขั้น การทำบุญ การทำสมาธิภาวนา การทำใจยามป่วยไข้ การดูแลผู้ป่วย และการตายอย่างเป็นสุข

เฉพาะเวอร์ชั่นเสียงอ่านจะมีหมวดพิเศษที่จัดทำเพิ่มเติมคือเรื่องคิหิวินัย จากหนังสือ..วินัยชาวพุทธ เพื่อสรุปแนวทางการใช้ชีวิตในตอนท้าย เป็นหลักปฏิบัติที่ควรนำไปยึดถือปฏิบัติ ซึ่งเป็นพุทธวจนโดยตรงที่ควรศึกษาอย่างยิ่ง

เสียงอ่านชุดนี้จัดทำโดยเจ้าภาพร่วมหลายท่าน จะบักทึกไว้ในตอนต้นของแต่ละหมวด และท้ายบท ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนากับเจ้าภาพทุกท่าน และผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันนะครับ หากท่านต้องการร่วมสนับสนุนสร้างสื่อธรรมกับชมรมผลดี ดูรายละเอียดได้ที่ www.โจโฉ.net ขอขอบพระคุณในการสนับสนุนทุกช่องทาง จนสามารถทำงานสร้างสื่อธรรมออกมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับ

“สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ”
การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง

ดาวน์โหลดหนังสือเพื่ออ่านได้ที่นี่

หมวดที่1.การศึกษา : จากหนังสือ..การศึกษาฉบับง่าย
ครอบครัว-ชินวัฒนกุลชัย & ครอบครัว-เกษราธิคุณ

หมวดที่ 2.การทำงาน : จากหนังสือ..ชีวิตนี่เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
ปราณี อริยตระกูล และครอบครัว

หมวดที่3.การใช้เทคโนโลยี : จากหนังสือ..คนไทยกับเทคโนโลยี
วิชญาฎา มุ่งวิชา , รพีพร กำมัชพล และครอบครัว

หมวดที่4.ชีวิตคู่ : จากหนังสือ..คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
คุณพ่อแช่ม ชำนาญแป้น , ครอบครัว-นิมมานนรเทพ

หมวดที่5.การดูแลลูก : จากหนังสือ..ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม
ครอบครัว-วิริยา , ครอบครัว-ทองศรีทอง
ครอบครัว-เอี่ยมวงศรี , ครอบครัว-ลิขิตกำจร

หมวดที่6.การดูแลครอบครัว : จากหนังสือ..ความสุขของครอบครัวฯ
กวิสรา (ฤทัยฉวี) สวิทเซอร์ , ปรัชญา จำปานนท์

หมวดที่7.ความสุข ๕ ขั้น
สุนี ธนกำธร , เข็มทอง โภคาพานิชย์

หมวดที่8.การทำบุญ : จากหนังสือ..ก้าวไปในบุญ
ทวี ช่างพินิจ , พนอมรักษ์ เพชรเสถียร , วรรณิศา เมจ์เดล

หมวดที่9.สมาธิภาวนา : จากหนังสือ..สมาธิแบบพุทธ
ครอบครัว-แก้วนพกุล , ครอบครัว-รัตนคร , ครอบครัว-บุ๊ปลิซ , ครอบครัว-สระสืบกุล

หมวดที่10.การทำใจรับความเจ็บป่วย : จากหนังสือ..รักษาใจยามป่วยไข้
อัจฉริยะ สมประสงค์ , วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์
นันท์วีรยา จ้อกระโทก , วีรยา แซ่เห่น

หมวดที่11.ธรรมสำหรับญาติผู้ป่วย : จากหนังสือ..ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
ศศิธร รัตนกสิณ , โชคชัย อัศวณรงค์
คุณแม่ดารา อติชน , ร.อ.ภูริวัศ รำพึงกิจ

หมวดที่12.การทำใจรับความตาย : จากหนังสือ..อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข
ชยพล สุทธหลวง , คุณแม่ลำใย เจริญสุข
ศุภมาศ บุญประเสริฐ , นภาพล ภวังสวัสดิ์

หมวดเพิ่มเติม คิหิวินัย : จากหนังสือ..วินัยชาวพุทธ
ครอบครัว-เอี่ยมวงศรี

*อนุโมทนาเจ้าภาพร่วมท้ายบท
อนิวรรตน์ งามสุริยะพงศ์
ชดาษา คงถิ่นฐาน
จักรพรรณ ทิพย์วาริน
ครอบครัวโถวสกุล
พลพร อภิวัฒนเสวี
วันเพ็ญ สังข์แตง
รจนา มณฑาทิพย์กุล
ครอบครัวไชยรัตน์
ณัฐพงศ์ ทองไพโรจน์​
กนกพร ชัยวัน
ธนการ โรจนภูวเดช
ศิริพร ความหมั่น
ทักข์ธนภรณ์ แสนโท
ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ ด้วยผลบุญในการสร้างสื่อธรรม และสนับสนุนชมรมผลดีจนสามารถทำงานต่อไปได้ ด้วยผลบุญจากการฟังธรรม ร่วมเผยแพร่ธรรมทั้งทางตรงและทางอ้อม แม้จะเพียงกดไลค์ แชร์ ติดตาม การสนับสนุนสินค้าของชมรม ซึ่งล้วนเป็นบุญกุศลทั้งสิ้น ไม่ว่าท่านจะร่วมบุญในครั้งใดก็ตามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก็ขอให้มีส่วนร่วมในบุญมหาธรรมทานนี้ร่วมกันในทุกครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงงานในอนาคตทั้งหมดของชมรมผลดีร่วมกันนะครับ

ขอทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในทางที่เป็นกุศล มีความสุขผ่องใสสบายกายใจ พ้นทุกข์ภัยอันตรายทั้งปวง บรรลุธรรมได้ในเร็ววันนี้ด้วยเทอญ

อริยคุณ พุทธะธรรม โจโฉเสียงธรรม
ชมรมผลดี
ส.ค.2564

อ่านโดย : อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี , สนใจเป็นเจ้าภาพร่วมผลิตสื่อธรรมเล่มต่อไป หรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายชมรม ดูที่เพจ : โจโฉ เสียงธรรม jozho.net [ เว็บหลัก ] หรือติดต่อ:โทร/ไลน์ เบอร์นี้เท่านั้น 0864009749 (9.00-20.00น.)

ขออนุโมทนาและขอบคุณทุกท่าน และที่ไม่ประสงค์ออกนามด้วยนะครับ ที่เห็นความสำคัญในการสร้างสื่อธรรมของชมรมผลดี และสนับสนุนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำ เพื่อให้ชมรมผลดีทำงานต่อไปได้ เพราะปัจจุบันชมรมมีรายจ่ายต่อเดือนพอสมควร

เลือกฟังทุกหมวดแยกหัวข้อที่

เสียงโจโฉอ่านทุกเรื่องที่

อริยคุณ พุทธะธรรม
(โจโฉ เสียงธรรม ชมรมผลดี )
ติดต่อ ดาวน์โหลด สนับสนุน ร่วมบุญ ฯลฯ

เฟซบุ๊กแฟนเพจ ที่เดียวเท่านั้น

ติดต่อได้ที่ไลน์/โทร 0864009749
คุณไก่ ผู้ดูแลชมรม จะรับเรื่องไว้นะครับ
ไลน์ไอดี jzserum เข้าอ่านไม่ได้
เบอร์โทรเก่าหน้าแผ่นทั้งหมดเลิกใช้แล้ว
ช่องทางติดต่อ/สนับสนุน ดูได้อีกที่

โจโฉ คือใคร มาทำธรรมะทำไม ทำฟรีได้อะไร สารพัดคำถาม หาคำตอบคร่าว ๆ ได้ที่นี่

(*ช่วงหลังมีคนใช้ชื่อ..โจโฉ เยอะมาก โปรดระวังการเข้าใจผิด)

#ร่วมบุญด้วยแชร์#ชอบ#ติดตาม๐กดกระดิ่ง.

https://popasia.net/ หวังว่า ข้อมูล เกี่ยวกับ อุดมคติในการทํางาน ที่เรานำเสนอจะ มีประโยชน์ สำหรับคุณ.

ดูว่าผู้คนกำลังมองหาอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้วินัยชาวพุทธ คิหิวินัย วิธีใช้ชีวิตให้พ้นอบายภูมิ : ป. อ. ปยุตฺโต (โจโฉอ่าน) ส่วนตัว.

อุดมคติในการทํางาน

โจโฉ,กรรม,ดวง,เสียงอ่าน,ปัญหาชีวิต,ทุกข์ใจ,ความรัก,เครียด,อยากตาย,ทำบุญ

#วนยชาวพทธ #คหวนย #วธใชชวตใหพนอบายภม #ป #อ #ปยตโต #โจโฉอาน #สวนตว

ใส่ความเห็น