(รีวิว)สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำธนาคาร ธอส 2564 | โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง 2564 – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา การเงิน เพื่อ ชีวิต 3 ก ศ น ม ปลาย หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูที่นี่.

(รีวิว)สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำธนาคาร ธอส 2564 | โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง 2564 – การเงิน เพื่อ ชีวิต 3 ก ศ น ม ปลาย.(รีวิว)สินเชื่อบ้านธนาคาร ธอส 2564 โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง 2564

สินเชื่อบ้านคนละหลัง 2564

ระยะเวลาขอสินเชื่อ 4/01/2564 – 30/06/2564

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อตัวนี้ครับ
1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือ ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
หมายเหตุ
นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน
– วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000
– ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี
โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติ
– ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท
– ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามโครงการนี้ได้ 1 หลัง/ห้อง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น (1 ID : 1 Unit) กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ใช้สิทธิได้เพียง 1 หลัง/ห้อง เท่านั้น

MRR ธนาคาร ธอส ล่าสุด 6.15% ต่อปี ( update วันที่ 4/01/2564)
อัตราดอกเบี้ย
– อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 2 แบบ คงที่ อยู่ที่ 2.75 % ต่อปี
– อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 3 แบบ ลอยตัว อยู่ที่ MRR -3.40% ต่อปี
– อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 4-5 แบบ ลอยตัว อยู่ที่ MRR -2.00% ต่อปี
– ปีที่ 6 เป็นต้นไป จะลอยตัว MRR-0.75% = % ต่อปี

เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปี อยู่ที่ 2.75% ต่อปี ครับ

ค่าธรรมเนียม
ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้
2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)
3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย)

เอกสาร
– เอกสารทางการเงิน
– พนักงานประจำ
– ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
– สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
– สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
-หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
– รูปถ่ายกิจการ
– สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
– เอกสารหลักประกัน
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)

สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
– สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
– ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
– แบบแปลน
– ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่น ๆ (ถ้ามี)
ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ธนาคาร ธอส

#สินเชื่อบ้านธอส #สินเชื่อบ้าน2564 #ธนาคารอาคารสงเคราะห์ #สินเชื่อบ้านธอส2564 #สินเชื่อบ้าน #ธอสสินเชื่อบ้าน #GHB #ดอกเบี้ยบ้านธอส #กู้บ้านธอส.

คุณดู การเงิน เพื่อ ชีวิต 3 ก ศ น ม ปลาย เสร็จแล้ว หากต้องการดูข้อมูลเพลงเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่นี่: Popasia.net.
คุณสามารถค้นหาเพลงดีๆเกี่ยวกับชีวิตได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน เพื่อ ชีวิต 3 ก ศ น ม ปลาย.

สินเชื่อบ้านคนละหลัง,บ้านคนละหลัง,guru living,อสังหาริมทรัพย์,สินเชื่อบ้าน ธอส,สินเชื่อบ้าน,ดอกเบี้ยบ้าน,อัตราดอกเบี้ยบ้าน,สินเชื่อที่อยู่อาศัย,กู้บ้าน,ซื้อบ้าน ธนาคาร,ขอสินเชื่อบ้าน,สินเชื่อบ้าน 2564,ดอกเบี้ยบ้าน 2564,ธอส,ดอกเบี้ยบ้านธอส,สินเชื่อธอส,ธอส สินเชื่อบ้าน,สินเชื่อบ้าน ธอส 2564,ดอกเบี้ยบ้าน ธอส,ดอกเบี้ยบ้านธอส 2564,กู้ เงินก้อน ธอส,ธนาคารธอส สินเชื่อ,กู้ บ้าน,กู้บ้าน ธอส,ธนาคารธอส,ธอส บ้าน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน 2564.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การเงิน เพื่อ ชีวิต 3 ก ศ น ม ปลาย.

 การเงิน เพื่อ ชีวิต 3 ก ศ น ม ปลาย

ขอแสดงความนับถือ.

(รีวิว)สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำธนาคาร ธอส 2564 | โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง 2564 – เพื่อชีวิต

คุณกำลังค้นหา การเงิน เพื่อ ชีวิต 3 ก ศ น ม ปลาย หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูที่นี่.

(รีวิว)สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำธนาคาร ธอส 2564 | โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง 2564 – การเงิน เพื่อ ชีวิต 3 ก ศ น ม ปลาย.(รีวิว)สินเชื่อบ้านธนาคาร ธอส 2564 โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง 2564

สินเชื่อบ้านคนละหลัง 2564

ระยะเวลาขอสินเชื่อ 4/01/2564 – 30/06/2564

วัตถุประสงค์ของสินเชื่อตัวนี้ครับ
1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือ ห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือ ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
หมายเหตุ
นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน
– วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000
– ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี
โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

คุณสมบัติ
– ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท
– ลูกค้าสามารถใช้สิทธิยื่นกู้ตามโครงการนี้ได้ 1 หลัง/ห้อง ต่อ 1 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น (1 ID : 1 Unit) กรณีมีผู้กู้ร่วม ให้ใช้สิทธิได้เพียง 1 หลัง/ห้อง เท่านั้น

MRR ธนาคาร ธอส ล่าสุด 6.15% ต่อปี ( update วันที่ 4/01/2564)
อัตราดอกเบี้ย
– อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 2 แบบ คงที่ อยู่ที่ 2.75 % ต่อปี
– อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 3 แบบ ลอยตัว อยู่ที่ MRR -3.40% ต่อปี
– อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 4-5 แบบ ลอยตัว อยู่ที่ MRR -2.00% ต่อปี
– ปีที่ 6 เป็นต้นไป จะลอยตัว MRR-0.75% = % ต่อปี

เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปี อยู่ที่ 2.75% ต่อปี ครับ

ค่าธรรมเนียม
ได้รับสิทธิฟรีค่าธรรมเนียม ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้
2. ค่าประเมินราคาหลักประกัน (1,900 – 2,300 บาท)
3. ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (ไม่เกิน 1,000 บาทต่อราย)

เอกสาร
– เอกสารทางการเงิน
– พนักงานประจำ
– ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ
– สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
– สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
– สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
-หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
– รูปถ่ายกิจการ
– สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
– เอกสารหลักประกัน
สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน (ทด.13 หรือ อ.ช.23)

สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
– สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า
– ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
– แบบแปลน
– ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
อื่น ๆ (ถ้ามี)
ถ้าใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ website ธนาคาร ธอส

#สินเชื่อบ้านธอส #สินเชื่อบ้าน2564 #ธนาคารอาคารสงเคราะห์ #สินเชื่อบ้านธอส2564 #สินเชื่อบ้าน #ธอสสินเชื่อบ้าน #GHB #ดอกเบี้ยบ้านธอส #กู้บ้านธอส.

คุณดู การเงิน เพื่อ ชีวิต 3 ก ศ น ม ปลาย เสร็จแล้ว หากต้องการดูข้อมูลเพลงเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่นี่: Popasia.net.
คุณสามารถค้นหาเพลงดีๆเกี่ยวกับชีวิตได้ที่นี่: ดูเพิ่มเติมที่นี่

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน เพื่อ ชีวิต 3 ก ศ น ม ปลาย.

สินเชื่อบ้านคนละหลัง,บ้านคนละหลัง,guru living,อสังหาริมทรัพย์,สินเชื่อบ้าน ธอส,สินเชื่อบ้าน,ดอกเบี้ยบ้าน,อัตราดอกเบี้ยบ้าน,สินเชื่อที่อยู่อาศัย,กู้บ้าน,ซื้อบ้าน ธนาคาร,ขอสินเชื่อบ้าน,สินเชื่อบ้าน 2564,ดอกเบี้ยบ้าน 2564,ธอส,ดอกเบี้ยบ้านธอส,สินเชื่อธอส,ธอส สินเชื่อบ้าน,สินเชื่อบ้าน ธอส 2564,ดอกเบี้ยบ้าน ธอส,ดอกเบี้ยบ้านธอส 2564,กู้ เงินก้อน ธอส,ธนาคารธอส สินเชื่อ,กู้ บ้าน,กู้บ้าน ธอส,ธนาคารธอส,ธอส บ้าน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน 2564.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ การเงิน เพื่อ ชีวิต 3 ก ศ น ม ปลาย.

 การเงิน เพื่อ ชีวิต 3 ก ศ น ม ปลาย

ขอแสดงความนับถือ.

48 thoughts on “(รีวิว)สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำธนาคาร ธอส 2564 | โครงการสินเชื่อบ้านคนละหลัง 2564 – เพื่อชีวิต

 1. นิตยา มนตรี says:

  สอบถามผู้รู้ค่ะพึ้งเริ่มผ่อนบ้านได้ไม่ถึงปีค่ะแต่อยากเปรี้ยนบ้านเพราะหลังที่ชื้อมีปัญหาเรื่องลอยรั่วเยอะค่ะเราสามารถทำได้ไหมค่ะและทำแบบไหนค่ะ

 2. ประยูร สิริไสย์ says:

  เป็นความรู้มากเลยครับ ผมอายุ 39 อยากจะกู้ซื้อบ้านราคา 2 ล้านกว่าบาท ตอนแรกผมกู้ได้ 1 ล้าน 300,000 กว่าบาท ตอนนั้นผมกู้อายุ 36 ปี ผมก็เลยไปปรึกษาเซลล์เขาบอกว่า ต้องขายหลังนี้ก่อนทำให้ยอดหนี้เป็นศูนย์ ผมถามเขาว่า ถ้าจะกู้ซื้อหลังใหม่ราคา 2 ล้านกว่าบาท ได้ไหมเซลล์ตอบว่าได้ เงินเดือนผม 10,000 หน่อยๆรวมรับ OT 20,000 กว่าบาท ทำงานเป็นพนักงานบริษัทประจำครับ ผมก็กลัวว่าถ้าผมขายหลังนี้แล้วผมกู้ซื้อหลังใหม่ไม่ผ่านผมก็ต้องเร่ร่อนหาซื้อบ้านใหม่ซึ่งมันจะแพงกว่าเดิมแน่นอน ฝากพี่ช่วยแนะนำด้วยครับ

 3. Kru Pim jutamas says:

  เอกสารอื่นครบแล้ว ผ่าน แต่ธนาคาร ธอส.ขอดูประกันสังคมย้อนหลัง2ปี พอดูขาดไป5เดือน เพราะว่างงานช่วงโควิดใหม่ๆค่ะ มีสิทธิที่จะผ่านไหมคะ หรือต้องทำยังไงต่อคะ

 4. janeji juttu says:

  ช้าช้ามากจะ3เดือนแล้วค่ะ ขอเอกสารเรื่อยๆเลยคะ ละบอกให้เข้าอยู๋ได้ก่อน คือ งง ผ่านหรือไม่ผ่านไม่ได้โอนสักที หนี้ก็ไม่มี

 5. Pattie silvia says:

  สอบถามหน่อยค่ะ เราอายุ27ปี มีรายได้ 13,000 กู้ร่วมกับแฟนที่จดทะเบียนสมรส รายได้แฟน 10,000 มีค่าคอมมิชชั่น 20,000 บาทต่อเดือน โดยเรามีสวัสดิการ ธอส.ค่ะ ภาระหนี้สินแค่จ่าย กยศ. ต่อเดือน เดือนล่ะพันกว่าบาท ไม่มีเครดิตบูโร ค่ะ อยากทราบว่า ถ้ากู้บ้านราคา 2.3 ล้าน จะผ่านมั้ยคะ

 6. เอก คําสิงห์ says:

  ไปยื่นกู้ขอสินเชื่อกับ ธอส. เขาไม่แจ้งเลยครับว่ามีโปรอะไรบ้าง แล้วเราก็ไม่ได้ศึกษาไปด้วยว่ามีโปรนี้ จนท.เขาก็บอกเราว่าเราได้โปรเพื่อคุณ ซึ่งดอกแพงกว่านี้ครับ พอมาเห็นคลิปนี้เราก็คิดว่าเราก็เข้าเกณฑ์ แต่ทำไม จนท.เขาไม่แนะนำโปรนี้ครับ ไม่เข้าใจ

 7. Aemon 1965 says:

  บ้าบอคอหอยพอกชั้นเป็นลูกหนี้ชั้นดีดอกก็ไม่ลดมิหนำซ้ำประกันบ้านสามปีเสียอีกดิววันที่สิบไม่เคยถึงสักทีมีแต่จ่ายก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยน.ธ.น.ค.แล้ว

 8. Saifa Whitearmor says:

  เป็นความซวยของผมมากเลย ที่ทำงาน ผูกสวัสดิการกับนี้ ถ้าใครมีบ่อน้ำในที่ดินนะ ราคาประเมินต่ำม๊าก ไม่รู้ใครเจอแบบผมบ้าง

 9. Pawinee Janon says:

  อยากกู้ซื้อบ้าน1.6ล้านเงินเดือน20000แต่จะกู้ร่วมกับแฟนที่ติดบูโร เงินเดือนเท่ากัน สามารถกู้ได้มั้ยคะ.ขอบคุนค่ะ

 10. Throng Sit says:

  ผมกู้ผ่านแล้วคับ โครงการบ้านล้านหลัง ผมทำงาน พนักงานส่วนท่องถิ่น ลูกจ้างรายปี เคยติดบูโร 3ใบ แต่ปิดผ่านมาสองปีแล้ว ใช้ที่ดินว่างเปล่าปลูกสร้างกุ้ล้านเดียวคับ ฝากไว้ทุกคนอย่าเพิ่งท้อแท้นะคับ บางคนชอบพูดให้เราท้อแท้ สู้ๆคับ

ใส่ความเห็น