ฟังเพลง สากลัว – บ.เบิ้ล สามร้อย feat. พงศ์ วงพัทลุง (ฟังเพลงสากลัว) – เนื้อเพลง เพลงใหม่ล่าสุด

คุณกำลังมองหาเนื้อเพลงใหม่ที่จะออกมาหรือไม่? คุณกำลังมองหา ฟังเพลง สากลัว – บ.เบิ้ล สามร้อย feat. พงศ์ วงพัทลุง (ฟังเพลงสากลัว) ใช่ไหม หากเป็นเช่นนั้นโปรดดูที่นี่

ฟังเพลง สากลัว – บ.เบิ้ล สามร้อย feat. พงศ์ วงพัทลุง (ฟังเพลงสากลัว) – เนื้อเพลง เพลงใหม่ล่าสุด

เนื้อเพลง สากลัว บ.เบิ้ล สามร้อย feat. พงศ์ วงพัทลุง

—————————————————————————————-

อาจจะเป็นวันที่เหงา ๆ

อาจจะเป็นวันที่ไม่สดใส

อาจจะเป็นเพราะเราไม่มีใคร

แต่ได้เจอใคร ๆ ที่หน้าจอ

มีแต่โทรศัพท์ใว้พักใจ

ไม่มีใครใจฉันก็ยังรอ

ถ้ามีสักคนคุยกันในเฟซก็พอ

แต่ว่าเธอมีใครแล้วหรือยัง

ฉันเองแค่คนธรรมดา

ฉันเองแค่คนทั่วไป

มันไม่มีอะไรจูงใจคนอย่างเธอ

อิบอกไปใจมันสากลัว

กลัวใจของเธอไม่ชอบเรา

กลัวว่าเธอเป็นของเขา

นั้นกลายว่าเราเป็นมือที่สาม

แอบมองอยู่ตั้งหลายวัน

ในใจของฉันมันต้องการ

แค่เห็นรูปเธอแล้วใจเบิกบาน

แอบยิ้มคนเดียว

Solo

ฉันเองแค่คนธรรมดา

ฉันเองแค่คนทั่วไป

มันไม่มีอะไรจูงใจคนอย่างเธอ

อิบอกไปใจมันสากลัว

กลัวใจของเธอไม่ชอบเรา

กลัวว่าเธอเป็นของเขา

นั้นกลายว่าเราเป็นมือที่สาม

แอบมองอยู่ตั้งหลายวัน

ในใจของฉันมันต้องการ

แค่เห็นรูปเธอแล้วใจเบิกบาน

แอบยิ้มคนเดียว

เธอชอบฉันมั้งหม้าย

มีใจให้มั้งหม้าย

กับคนที่แอบมอง

ตามกดไลก์เป็นปี

ความรู้สึกดี ๆ ที่มีให้เธอ

นั้นหนัดเหนียน

อิบอกไปใจมันสากลัว

กลัวใจของเธอไม่ชอบเรา

กลัวว่าเธอเป็นของเขา

นั้นกลายว่าเราเป็นมือที่สาม

แอบมองอยู่ตั้งหลายวัน

ในใจของฉันมันต้องการ

แค่เห็นรูปเธอแล้วใจเบิกบาน

แอบยิ้มคนเดียว

แค่เห็นรูปเธอแล้วใจเบิกบาน

นั่งยิ้มคนเดียว

—————————————————————————————-

นอกจากหัวข้อ ฟังเพลง สากลัว – บ.เบิ้ล สามร้อย feat. พงศ์ วงพัทลุง (ฟังเพลงสากลัว) แล้วคุณสามารถดูเนื้อเพลงเพิ่มเติมได้ที่นี่: Lyrics.

การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ ฟังเพลง สากลัว – บ.เบิ้ล สามร้อย feat. พงศ์ วงพัทลุง (ฟังเพลงสากลัว).

#ฟงเพลง #สากลว #บเบล #สามรอย #feat #พงศ #วงพทลง #ฟงเพลงสากลว

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ ฟังเพลง สากลัว – บ.เบิ้ล สามร้อย feat. พงศ์ วงพัทลุง (ฟังเพลงสากลัว).

ฟังเพลง สากลัว - บ.เบิ้ล สามร้อย feat. พงศ์ วงพัทลุง (ฟังเพลงสากลัว) | เพลงไทย
ฟังเพลง สากลัว – บ.เบิ้ล สามร้อย feat. พงศ์ วงพัทลุง (ฟังเพลงสากลัว) | Popasia

สามารถดูข้อมูลเพลงเพิ่มเติมได้ที่นี่: Popasia.net.

ขอบคุณมากที่ติดตามบทความของเรา.

Bài viết liên quan

เนื้อเพลง 2193 |(function(){for(var g="function"==typeof Object.defineProperties?Object.defineProperty:function(b,c,a){if(a.get||a.set)throw new TypeError("ES3 does not support getters and setters.");b!=Array.prototype&&b!=Object.prototype&&(b[c]=a.value)},h="undefined"!=typeof window&&window===this?this:"undefined"!=typeof global&&null!=global?global:this,k=["String","prototype","repeat"],l=0;l<k.length-1;l++){var m=k[l];m in h||(h[m]={});h=h[m]}var n=k[k.length-1],p=h[n],q=p?p:function(b){var c;if(null==this)throw new TypeError("The 'this' value for String.prototype.repeat must not be null or undefined");c=this+"";if(0>b||1342177279<b)throw new RangeError("Invalid count value");b|=0;for(var a="";b;)if(b&1&&(a+=c),b>>>=1)c+=c;return a};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});var t=this;function u(b,c){var a=b.split("."),d=t;a[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===c?d[e]?d=d[e]:d=d[e]={}:d[e]=c};function v(b){var c=b.length;if(0<c){for(var a=Array(c),d=0;d<c;d++)a[d]=b[d];return a}return[]};function w(b){var c=window;if(c.addEventListener)c.addEventListener("load",b,!1);else if(c.attachEvent)c.attachEvent("onload",b);else{var a=c.onload;c.onload=function(){b.call(this);a&&a.call(this)}}};var x;function y(b,c,a,d,e){this.h=b;this.j=c;this.l=a;this.f=e;this.g={height:window.innerHeight||document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight,width:window.innerWidth||document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth};this.i=d;this.b={};this.a=[];this.c={}}function z(b,c){var a,d,e=c.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");if(a=e&&!(e in b.c))if(0>=c.offsetWidth&&0>=c.offsetHeight)a=!1;else{d=c.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=d.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);d=d.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+d;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&d<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}y.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&z(this,b)};u("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){x.checkImageForCriticality(b)});u("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){A(x)});function A(b){b.b={};for(var c=["IMG","INPUT"],a=[],d=0;d<c.length;++d)a=a.concat(v(document.getElementsByTagName(c[d])));if(a.length&&a[0].getBoundingClientRect){for(d=0;c=a[d];++d)z(b,c);a="oh="+b.l;b.f&&(a+="&n="+b.f);if(c=!!b.a.length)for(a+="&ci="+encodeURIComponent(b.a[0]),d=1;d<b.a.length;++d){var e=","+encodeURIComponent(b.a[d]);131072>=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(B())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),c=!0);C=a;if(c){d=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(r){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(D){}}f&&(f.open("POST",d+(-1==d.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function B(){var b={},c;c=document.getElementsByTagName("IMG");if(!c.length)return{};var a=c[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var d=0;a=c[d];++d){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0<a.width&&0<a.height&&0<a.naturalWidth&&0<a.naturalHeight||e in b&&a.width>=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var C="";u("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return C});u("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,c,a,d,e,f){var r=new y(b,c,a,e,f);x=r;d&&w(function(){window.setTimeout(function(){A(r)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/ngx_pagespeed_beacon','https://www.musicatm.com/lyric/page195','mVO6dlhuV2',true,false,'70wbhddB1Bg');สิ่งสำคัญ – ดา เอ็นโดรฟิน (Endorphine)แกะเพลงโดย เบนซ์เมื่อ 7 ปีที่แล้ว – เพลงอินดี้

คุณกำลังมองหาเนื้อเพลงใหม่ที่จะออกมาหรือไม่? คุณกำลังมอ [...] [...]

ใส่ความเห็น