หัวข้อของบทความนี้จะเกี่ยวกับพระ ปัจเจก พุทธ เจ้า คือ หากคุณกำลังมองหาเกี่ยวกับพระ ปัจเจก พุทธ เจ้า คือมาเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อพระ ปัจเจก พุทธ เจ้า คือกับpopasia.netในโพสต์ประวัติในอดีตชาติของพระปัจเจกพุทธเจ้านี้.

เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระ ปัจเจก พุทธ เจ้า คือที่มีรายละเอียดมากที่สุดในประวัติในอดีตชาติของพระปัจเจกพุทธเจ้า

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์popasia.netคุณสามารถเพิ่มความรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากพระ ปัจเจก พุทธ เจ้า คือเพื่อความรู้ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นสำหรับคุณ ในหน้าPopAsia เราอัปเดตข้อมูลใหม่และถูกต้องสำหรับผู้ใช้เสมอ, ด้วยความตั้งใจที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดแก่ผู้ใช้ ช่วยให้คุณเสริมข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างแม่นยำที่สุด.

คำอธิบายที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อพระ ปัจเจก พุทธ เจ้า คือ

การตรัสรู้รายบุคคล ประวัติพระปัจเจกพุทธเจ้าในอดีตเสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม 32 หน้า 13 เชิงอรรถยกเว้นพระพุทธเจ้า ในที่นี้ หมายถึง การงดเว้นจากคำสอนของพระพุทธเจ้า โลกทั้งมวลในที่นี้หมายถึงโลกทั้งสาม คือ โลกมนุษย์ โลกเทวดา และพรหมโลก วัตถุอันพึงปรารถนา ในที่นี้หมายถึงวัตถุแห่งราคะและกิเลส ทิฏฐิในที่นี้หมายถึง ดิถี 62 การบวชที่นำไปสู่เสรีภาพ ในที่นี้หมายความถึง เจริญวิปัสสนา บรรลุพระปัจเจกโพธิญาณ กามราคะ ย่อมหมายถึงกามคุณ ๒ อย่าง คือ กามราคะ กับ กิเลส กามราคะ คือ วัตถุภายนอกที่มองเห็นได้ด้วยรูปงาม เป็นต้น กิเลส ได้แก่ กิเลสตัณหาราคะ ฯลฯ คำว่ากามเป็นชื่ออันตราย เพราะมันนำมาซึ่งความฉิบหาย ชื่อก็เหมือนฝี เพราะการหลั่งของกิเลส เรียกว่าทุกข์เพราะถูกรบกวน เรียกว่าเป็นโรค เพราะเขาทำให้เขาหายจากโรค ชื่อก็เหมือนลูกศร เพราะแทงทะลุจิตใจยาก ถอนชื่อเป็นหายนะเพราะนำภัยมาสู่โลกนี้และทัศนะต่อไปที่เป็นหนาม ในที่นี้หมายถึง ทิฏฐิ 62 ความหมาย ในที่นี้หมายถึง การบรรลุโสดาปัตติ มรรค บรรลุมรรค หมายความถึง มรรคที่เหลือ (ทางสกทาคามิ มรรคอนาคามี และมรรคของอรหัต). และศึกษาเรื่องปายเวทซึ่งเป็นการตรัสรู้ของมรรค ผล วิชชา และอภิญญา อินทรีย์ (Organic) หมายถึง อินทรีย์ทั้งหก (เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) อุปสรรคทางจิตใจทั้งห้าในที่นี้หมายถึงอุปสรรคทั้งห้า มี ๑๖ คือ อภิชฺหวิศมะโลภะ พยาบาท โกฐะ อุปนะหา มักกะ ปลา อิสสมะ มจริยา มายา สัตยา ตัมภะ สรัมภะ มานะ อาติมานะ มาธา ปามาทา) การหลบหนี ในที่นี้หมายถึงความสันโดษ การแยกร่างออกจากกัน ในที่นี้หมายถึง จิตที่สงัด จิตที่สันโดษ ความไม่สะอาด ในกรณีนี้ก็หมายความว่าประกอบด้วยกรรมชั่วทางกาย วาจา และใจ หมายถึง เห็นธรรม ๑๐ ประการ ธรรม ๔ ประการ โลกุตธรรม ๙ ประการ (กล่าวคือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑) แนบแน่นตลอดไป ในที่นี้หมายถึงความบริบูรณ์ตลอดไป แม้ว่าจะต้องถือศีลอดเป็นเวลาเจ็ดวัน เขาก็สามารถดำรงอยู่ได้อย่างเต็มที่ด้วยอานุภาพแห่งสมาธิ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของพระ ปัจเจก พุทธ เจ้า คือ

ประวัติในอดีตชาติของพระปัจเจกพุทธเจ้า

นอกจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ ประวัติในอดีตชาติของพระปัจเจกพุทธเจ้า คุณสามารถค้นหาบทความเพิ่มเติมด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลใหม่เพิ่มเติม

เนื้อหาเกี่ยวกับพระ ปัจเจก พุทธ เจ้า คือ

#ประวตในอดตชาตของพระปจเจกพทธเจา.

buddha,buddhism,tipitaka,tipidok,buddhawajana,พุทธวจน,พุทธพจน์,พระไตรปิฎก,ธรรมะ,ธรรม,มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

ประวัติในอดีตชาติของพระปัจเจกพุทธเจ้า.

พระ ปัจเจก พุทธ เจ้า คือ.

หวังว่าคุณค่าที่เรามอบให้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการอ่านพระ ปัจเจก พุทธ เจ้า คือข่าวของเรา

ใส่ความเห็น