ประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษา | เนื้อหาวันปวารณาที่มีรายละเอียดมากที่สุด

ข้อมูลในบทความนี้จะพูดถึงวันปวารณา หากคุณกำลังมองหาเกี่ยวกับวันปวารณามาถอดรหัสหัวข้อวันปวารณากับPopAsiaในโพสต์ประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษานี้.

สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับวันปวารณาในประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษาที่สมบูรณ์ที่สุด

ดูตอนนี้วิดีโอด้านล่าง

ที่เว็บไซต์popasia.netคุณสามารถอัปเดตข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่วันปวารณาเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่ามากขึ้นสำหรับคุณ ที่เว็บไซต์Pop Asia เราอัปเดตข่าวสารใหม่และแม่นยำให้คุณทุกวัน, ด้วยความหวังที่จะให้บริการข่าวที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลออนไลน์ได้อย่างแม่นยำที่สุด.

ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่วันปวารณา

วันมหาปวารณะ ประวัติความเป็นมาของการทำปาวานาในวันเข้าพรรษา เกิดขึ้นจากสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เจตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี ที่ซึ่งคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งได้แยกย้ายกันไปอาศัยอยู่ในวัดแห่งหนึ่งรอบเมือง ภิกษุเหล่านั้นเกรงว่าจะเกิดการวิวาทกัน จนถึงสิ้นฤดูฝน จึงได้ตั้งกฎว่าให้ปฏิบัติธรรม คือ ให้นิ่งอยู่ ๓ เดือน และปฏิบัติตลอดพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา พระภิกษุเหล่านั้นมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันมหาวชิราลงกรณ์ ได้กราบทูลพระพุทธวจนะพระพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้วจึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสวดภาวนาต่อกันว่า “ภิกษุทั้งหลาย เรายอมให้ภิกษุผู้บำเพ็ญพรรษาสนทนาได้ ๓ ประการ คือ การเห็น ได้ฟังด้วยความสงสัย ดี.” จึงเรียกอีกอย่างว่า “วันมหาภาวนา” ซึ่งเป็นวันเดียวกัน ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี แต่มีความหมายต่างกันออกไป คือ วันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา หรือพูดง่ายๆ ว่า วันสุดท้ายที่จะเข้าพรรษาของทุกปี และคณะสงฆ์ต้องอยู่ต่ออีกคืนจึงจะครบสมบูรณ์ ส่วนวันมหาปวารณะเป็นวันปาวานาใหญ่หมายถึงวันที่พระภิกษุทุกรูป ทั้งผู้เฒ่าและน้องก็อนุญาติให้ตักเตือนและตักเตือนด้วยความกรุณา มีคำกล่าวในภาษาลีว่า “สังฆมัณฏิ ปวาเรมี ทิฏฐนา วะ สุเทนะ วะ ปริสังกะยะ วา วาตันตุ มัง อยัสมันโต อนุกัมปัง. อุปัฏยะ ปัสสันโต ปะฏิกะริสะมิ” แปลว่า “ท่านพระสงฆ์ ข้าพเจ้าขอวิงวอนขอพระภิกษุสงฆ์ ถ้าท่านทั้งหลายเห็นได้ยินหรือสงสัยว่าข้าพเจ้าทำผิด โปรดอวยพรท่านทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนและเตือนข้าพเจ้าเมื่อเห็นว่าข้าพเจ้าจะประพฤติตนดีขึ้น” การเข้าพักทั้งหมดสามเดือนอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดี โดยไม่รู้หรือไม่เห็นเหมือนแป้งในตา แม้ว่าแป้งจะอยู่ใกล้ลูกตา เราก็มองไม่เห็นแป้ง จึงต้องอธิษฐานขอผู้อื่นมาดูหรือใช้กระจกส่องดู ว่ากล่าวตักเตือนกันให้ภิกษุเห็น? แม้จะได้ยินมาว่าไม่ใช่เรื่องดีแต่อย่างใด เพื่อตักเตือนและตักเตือน กล่าวคือ ผู้ที่มีปีมากที่สุด ตักเตือนผู้ที่มีน้อยและน้อยก็สามารถชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องของผู้ที่มีวันเข้าพรรษามากกว่าได้ โดยพระภิกษุผู้นั้น มิได้ถือว่าตนเองผิดที่คิดว่าตนได้ทำทุกสิ่งถูกต้องแล้ว ปฏิญาณตน เพื่อช่วยพึงระวังความประพฤติชั่วของพระภิกษุ ก่อนที่มันจะลามไปถึงพระภิกษุทั้งหลายและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ท่านจึงใช้ความระมัดระวัง ดีกว่าแก้ไขภายหลัง ความจงรักภักดีนี้ที่พระภิกษุทำ เป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นวิธีระมัดระวัง คือ ระวังไม่ประมาท ไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น เหมือนรั้วก่อนวัวจะหาย จุดมุ่งหมายของการสวดมนต์คือ 1. เพื่อเป็นแนวทางลดความสงสัยที่เกิดจากความสงสัยให้สิ้นไป; 2.เพื่อเป็นทางเชื่อมรอยร้าว เกิดจากผลกระทบแม้อยู่ร่วมกันจึงมีโอกาสประนีประนอมโดยให้โอกาสในการประนีประนอมความเข้าใจความเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น สามารถตักเตือนและตักเตือนได้ไม่จำกัด ยศ ชั้นเรียน เข้าพรรษา อายุ ๕ ขวบ เพราะ “ภราดรภาพ” คือ ความรู้สึกของมิตรภาพ ความใกล้ชิด ไมตรีจิต ความเอื้ออาทรเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่พฤติกรรมที่ดีและน่าพึงใจที่คล้ายคลึงกัน เรียกว่าศีลระลึก อานิสงส์ของการไตร่ตรองคือ 1. ทำให้เกิดความบริสุทธิ์ทางเพศ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ เพื่อคลายความสงสัยและความสงสัย ในที่สุด ๒. พระภิกษุทุกคนย่อมทราบข้อบกพร่องของตน. และจะสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยการฝึกความอดทนด้วยการตักเตือน เป็นการเปิดใจรับฟังเหรัญญิก ๒. พระภิกษุทั้งหลายจะขอขมา. เพื่อที่จะไม่ถือโทษในภายหลังด้วยความรักและความปรารถนาดีและการให้อภัยซึ่งกันและกันจะทำให้พวกเขาอยู่ร่วมกันในกลุ่มอย่างมีความสุข 3. คือการสร้างความสามัคคีในสังฆมณฑลให้เป็นปึกแผ่น โดยส่งเสริมและสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเป็นทีม ๔. ให้คณะสงฆ์มีความสามัคคีเข้มแข็งที่ยากจะทำลายล้าง จากผู้ไม่หวังดีในพระพุทธศาสนา การอุทิศตนเป็นการหวังความเจริญ เพื่อประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมของพวกสหัสธรรมเพื่อตักเตือนกันด้วยความชอบธรรม เพราะฉะนั้นเมื่อวันสำคัญมาถึง พวกเราชาวพุทธ ๔ จะถือโอกาสนี้ปฏิบัติธรรมอันดีงามนี้ โดยสนทนากับคนข้างๆ ให้สามารถตำหนิติเตียนได้บริบูรณ์ในการสร้างบารมีในอนาคต 🌟 ทำบุญโอนเข้าบัญชีวัดพระธรรมกาย ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดไท เลขที่บัญชี 152-1-20208- 7 สามารถนำสลิปการโอนหรือพิมพ์สำเนาสลิปเพื่อขอหนังสือรับรองการอนุมัติที่ห้องรับบริจาค 🌟 รับธรรมะที่ดีที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงความสุขภายในได้ที่นี่ : YouTube จิตหยุด 24 ชม. 🍀 อินสตาแกรม ใจหยุด 24. . #วัดพระธรรมกาย #ธรรมกาย #ธรรมกาย

SEE ALSO  อินเทอร์เน็ตทำงานอย่างไร ?: อรรณพ สุวัฒนพิเศษ | อินเทอร์เน็ต เขียนอย่างไรเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่สมบูรณ์ที่สุด

ภาพถ่ายบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ของวันปวารณา

ประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษา
ประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษา

นอกจากการหาข้อมูลเกี่ยวกับบทความนี้ ประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษา คุณสามารถค้นพบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่าง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลใหม่

บางแท็กที่เกี่ยวข้องกับวันปวารณา

#ประวตความเปนมา #วนมหาปวารณา #ออกพรรษา.

ธรรมะ,ธรรมกาย,วัดพระธรรมกาย,หลวงพ่อธัมมชโย,ธัมมชโย,คุณครูไม่ใหญ่,Dhammakaya,dhamma,happy,meditation,Buddha,บอล,หนัง,หวย,แปล,รัก,พระ,เพลง,ผล,วิธี,ร้าน,สูตร,เที่ยว,ออนไลน์,เรียน,Google,YouTube,Facebook,Weather,Amazon,Translate,You,News,Video.

ประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษา.

SEE ALSO  หญิงสาว ผู้หลงรักโจร กุณฑลเกสี | ข้อมูลที่อัปเดตใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกุณฑล แปลว่า

วันปวารณา.

เราหวังว่าข้อมูลที่เราให้ไว้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามบทความของเราเกี่ยวกับวันปวารณา

42 thoughts on “ประวัติความเป็นมา วันมหาปวารณา ออกพรรษา | เนื้อหาวันปวารณาที่มีรายละเอียดมากที่สุด

  1. ยุวพิน เนื่องมัจฉา says:

    น้อมกราบองค์สัมมาสัมพุธเจ้าของให้ข้าพเจ้าเเละครับครัวมีความดีอย่ามีความทุกข์.สาธุ.สาธุ.สาธุ.

  2. narumol phuenchomphu says:

    น้อมจิตกราบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์ทุกรูปสาธุ สาธุ สาธุในธรรมคําสอนเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ ยอดเยี่ยมเจ้าค่ะ มีประโยชน์มากเจ้าค่ะ ขออนุญาตแชร์เจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณมากเจ้าค่ะ

ใส่ความเห็น