คำสอนของพ่อ ข้อที่ 10 การแก้ไขข้อบกพร่อง | Popasia

คุณกำลังพยายามค้นหาเกี่ยวกับหัวข้อ คำสอนของพ่อ ข้อที่ 10 การแก้ไขข้อบกพร่อง? popasia.net นำเสนอเนื้อหาทันทีในหัวข้อของ คำสอนของพ่อ ข้อที่ 10 การแก้ไขข้อบกพร่อง ในโพสต์ด้านล่าง.

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 10 การแก้ไขข้อบกพร่อง | เว็บไซต์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุด.

ดูรายละเอียดในวิดีโอด้านล่าง

รูปภาพธีมคํา คม ความ สามัคคี ใน การ ทํา งานจัดทำโดย Popasia.

คำสอนของพ่อ ข้อที่ 10 การแก้ไขข้อบกพร่อง
คำสอนของพ่อ ข้อที่ 10 การแก้ไขข้อบกพร่อง

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่.

ดูบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมคำสอนของพ่อ ข้อที่ 10 การแก้ไขข้อบกพร่อง.

คำสอนข้อที่ ๑๐
เรื่อง……..การแก้ไขข้อบกพร่อง
ลูก…..อันเป็นที่รักของพ่อ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่พ่อได้อธิบายให้ลูกเข้าใจด้วยภาษาและภูมิปัญญาอันน้อยนิดของพ่อ เพียงหวังว่าจักเกิดประโยชน์แก่ลูกบ้างไม่มากก็น้อย แต่พ่อขอยืนยันว่าพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จxxxxภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดำรัสที่งดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุด ผู้ใดมีสติปัญญาเช่นใด ก็สามารถรับรู้และเข้าใจได้ในระดับสติปัญญาของเขาเช่นนั้น
พระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านนั้น ทรงมีหลายหลักการ กล่าวคือทรงมีหลักการในการแก้ไขความผิดพลาด หลักการให้การป้องกันความผิดพลาด และในข้อนี้ได้ทรงชี้แนะในข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ดังพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ ๕ สถาบัน วันที่ ๐๓ ตุลาคม ๒๕๓๒ ความว่า…
การมุ่งสอนคนให้เก่งเป็นเกณฑ์ อาจทำให้เกิดจุดบกพร่องต่าง ๆ ขึ้นในตัวบุคคลได้ไม่น้อย ที่สำคัญก็มี…
ข้อหนึ่ง บกพร่องในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกว้างไกล เพราะใจร้อนเร่งจะทำการให้เสร็จโดยเร็ว เป็นเหตุให้การงานผิดพลาด ขัดข้อง และล้มเหลว
ข้อสอง บกพร่องในความนับถือและเกรงใจผู้อื่น เพราะถือว่าตนเป็นเลิศ เป็นเหตุให้เย่อหยิ่ง มองข้ามความสำคัญของบุคคลอื่น และมักก่อความขัดแย้งทำลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามัคคีระหว่างกัน
ข้อสาม บกพร่องในความมัธยัสถ์ พอเหมาะพอดีในการกระทำทั้งปวง เพราะมุ่งแต่จะทำตัวให้เด่น ให้ก้าวหน้าเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัว เอารัดเอาเปรียบ
ข้อสี่ บกพร่องในจริยธรรมและความรู้จักรับผิดชอบชั่วดี เพราะมุ่งหวังแต่แสวงหาประโยชน์เฉพาะตัวให้เพิ่มพูนขึ้น เป็นเหตุให้ทำความผิดและความชั่วทุจริตได้โดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือน
ข้อบกพร่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว หรือยังไม่เกิดขึ้น พระองค์ท่านทรงชี้แนะข้อบกพร่องนั้น ให้เราสามารถแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ๆ ได้อย่างอัศจรรย์
พ่อหวังว่า ลูกของพ่อจักนำพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน มาปรับปรุงการงาน การเป็นอยู่ ให้ลดข้อบกพร่องนั้นให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะมากได้
เสียงอ่านหนังสือ พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล
.

Popasia.net หวังว่า ความรู้ เกี่ยวกับ คํา คม ความ สามัคคี ใน การ ทํา งาน ที่เรานำเสนอจะ มีค่า สำหรับคุณ.

คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คำสอนของพ่อ ข้อที่ 10 การแก้ไขข้อบกพร่อง.

คํา คม ความ สามัคคี ใน การ ทํา งาน

การแก้ไขข้อบกพร่อง,คำสอนของพ่อ,เสียงอ่านหนังสือ,พระอาจารย์กฤช

#คำสอนของพอ #ขอท #การแกไขขอบกพรอง

One thought on “คำสอนของพ่อ ข้อที่ 10 การแก้ไขข้อบกพร่อง | Popasia

  1. ปาลิ ดา says:

    เสาเข็มที่ถูกลืมน่าน้อยใจนะ…..ก็ยังต้องทำห่างไม่ทำลูกๆจะเดินต่อไปยังไง หายไวๆนะลูกพ่อเข้าฝันหนูเสมอจิตดีย่อมสื่อสารถึงกันเสมอ

ใส่ความเห็น