คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย | Popasia

คุณกำลังพยายามค้นหาเกี่ยวกับหัวข้อ คําคมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชีวิต? popasia.net นำเสนอเนื้อหาทันทีในหัวข้อของ คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ในโพสต์ด้านล่าง.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย | เว็บไซต์ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุด.

ดูรายละเอียดในวิดีโอด้านล่าง

รูปภาพธีมคําคมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชีวิตจัดทำโดย popasia.net.

คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย.

ข้อแตกต่างของ Grandson/Granddaughter และ Nephew/Niece

Grandson/Granddaughter จะหมายถึงหลานที่เป็นลูกของลูกตัวเอง หลานปู่ หลานย่า หลานตา หลานยาย
์Nephew/Niece จะหมายถึงหลานที่เป็นลูกของพี่หรือน้องตัวเอง หลานลุง หลานป้า หลานน้า หลานอา

สนใจเรียนไวยากรณ์และแกรมม่าภาษาอังกฤษพื้นฐานแบบฟรีๆ สามารถกดติดตามเราได้ที่:
Youtube:
Twitter:
Blog:
Facebook: ..

popasia.net หวังว่า ความรู้ เกี่ยวกับ คําคมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชีวิต ที่เรานำเสนอจะ นำมาซึ่งมูลค่ามากมาย สำหรับคุณ.

คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย.

คําคมภาษาอังกฤษเกี่ยวกับชีวิต

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ,คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ควรรู้,คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน,คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ครอบครัว,คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ครอบครัว พร้อมคําอ่าน,คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ครอบครัว พร้อมคําอ่าน คําแปล,คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พ่อ แม่,คำศัพท์ภาษาอังกฤษ น้า,ปู่ ย่า ภาษาอังกฤษ,ลุง ป้า ภาษาอังกฤษ,พี่น้อง ภาษาอังกฤษ,หลาน ภาษาอังกฤษ

#คำศพทภาษาองกฤษในชวตประจำวน #เกยวกบคนในครอบครว #ญาต #พนอง #ลง #ปา #นา #อา #ป #ยา #ตา #ยาย

30 thoughts on “คำศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน เกี่ยวกับคนในครอบครัว ญาติ พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย | Popasia

  1. Asd Cvb says:

    ก่สสดดหเ่้่้่่้ัถุีีั้้้้้ััััััััััั้ัััภึัีีดรพยพบพัยันีเิี้ีีี้้ั้ีพตพนคะะคำำตพตำตพพตพคพคพ_่่่จขาตวจวจวยสจจสตสจ

ใส่ความเห็น